To dager med sprengning

I Bergveien på Straumen skal det klargjøres for oppføring av ny bolig, og vi vil med dette varsle om at det vil foregå sprengningsarbeid torsdag 6. og fredag 7. oktober.

Boligtomt i Bergveien

HER SKAL DET BYGGES. Den aktuelle tomta ligger like ved den lille fotballbanen Myre stadion på Straumen, som vi skimter helt til venstre i bildet. Ny gang- og sykkelsti går gjennom området.

Vann og avløp

Det er i forbindelse med framføring av vann og avløp til ny boligtomt at det er nødvendig å sprenge. Så hvis du hører smell og drønn i Straumenområdet disse to dagene, vet du hva som er årsaken.

Det er firma A. Moan AS som er tildelt ansvaret for prosjektering og utførelse av grunn - og terrengarbeid i forbindelse med boligen som skal oppføres på tomta.

Tilrettelegging for boligbygging

Sørfold kommune ønsker å stimulere til boligbygging, og i juni 2010 bevilget formannskapet 600.000 koner fra næringsfondet til klargjøring av nye tomter i Bergveien på Straumen. Senere ble ytterligere 393.000 kroner bevilget, da funn av fjell i området medførte merutgifter.

Sist oppdatert den 09. september 2015