Spyling av vannledningsnett

Fra onsdag 3. til fredag 5. september blir det spyling av vannledningsnett på Straumen mellom kl. 23.00 og 06.30. Hvis vannet blir brunt, bør man la det stå og renne med kaldt vann en stund.

La det renne hvis vannet blir brunt

La vannet renne hvis det er brunt, så blir det klart igjen.

Spyling av vannledningsnett på Straumen vil foregå slik:

  • Onsdag 3. september fra kl. 23.00 til torsdag 4. september kl. 06.30 blir det spyling på nordre del av Straumen
  • Torsdag 4. september fra kl. 23.00 til  fredag 5. september kl. 06.30 spyles det i søndre del av Straumen.

I forbindelse med spylingen kan det forventes forstyrrelser i vannleveransen, samt at vannet kan bli brunt. Hvis dette skjer, bør man la det stå og renne en stund med kaldt vann før man bruker det.

Sist oppdatert den 09. september 2015