Spyling av vannledningsnett i Røsvik

Torsdag 4. oktober fra kl. 09.00 til 15.00 blir det spyling av vannledningsnett i Røsvik på strekningen fra sykehjemmet til fergekaia. Det kan påregnes brunt vann i kranene i dette tidsrommet.

Område rundt brygga i Røsvik

Meldingen om spyling av vannledningsnett 4. oktober gjelder i dette området i Røsvik, dvs. fra Sørfold sykehjem og utover til fergekaia.

Torsdag, ikke tirsdag
Vi har tidligere kunngjort at spylingen skulle foretas tirsdag 2. oktober. Men dette er feil, det riktige er altså torsdag 4. oktober.

La vannet renne
Det kan påregnes brunt vann i kranene denne dagen i det aktuelle området. Da bør man la vannet renne til det er blankt. Det kan også påregnes lite vann mens arbeidet med spyling av vannledningsnettet pågår.

Sist oppdatert den 09. september 2015