Stab/støtte

Disse avdelingene og fagpersonene fungerer som viktige støttefunksjoner for enhetene. Men de har også direktekontakt med innbyggerne.

F.v. IT-ansvarlig Jan Børre Solvik, økonomisjef Kjellaug Bendiksen og fagleder oppvekst Rita Rønnebu, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

Tre av de ansatte i stab/støtte. IT-ansvarlig Jan Børre Solvik forklarer for økonomisjef Kjellaug Bendiksen (sittende) og fagleder oppvekst Rita Rønnebu hvordan de kan bestille varer via internett.

Økonomiavdelingen har ansvaret for inn- og utbetalinger, skatt, lønn til kommunalt ansatte m.m. De arbeider også med budsjett og regnskap, rapportering og en rekke andre oppgaver.

Personalkontoret har kontakt både mot enhetene og med de ansatte direkte. De formidler også ledige stillinger, og tar i mot henvendelser fra søkerne.

IT-avdelingen har ansvaret for at datasystemer og utstyr fungerer. De trår til når problemer oppstår, og IT-ansvarlig er også en del rundt på alle kommunale arbeidsplasser.

Med overgang til flat struktur er det også flyttet ressurser fra de tidligere etatene  til Rådmannens stab. Dette gjelder fagleder omsorg og fagleder oppvekst, som har ansvaret for faglig oppfølging av enhetene  samt saksbehandling, planarbeid osv. innen henholdsvis omsorg og skoler/barnehager. Men det gjelder også for stillingen som helsesjef. Denne er både enhetsleder for helse og med i Rådmannens stab.

Samtidig som etatene ble fjernet, ble også etatsjefstillingene fjernet. I nåværende struktur er det to kommunalsjefer og 14 enhetsledere. Rektorer og styrere i barnehagene er også definert som enhetsledere.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015