Startlån

Formannskapet har vedtatt å ta opp startlån i Husbanken med 3 millioner kroner for 2012. Dette er penger som kommunen disponerer for videre utlån etter behovsprøvde kriterier, og det er ingen søknadsfrist.

Låne- og tilskuddsutvalget Foto Steinar Strand, Sørfold kommune
Møte i låne- og tilskuddsutvalget. F.v. Bente Trones, Bente Pedersen og Kjellaug Bendiksen. Kåre Isaksen sitter også i dette utvalget.
  
Refinansiering
Bente Pedersen er saksbehandler for ordningen med startlån, og sekretær for låne- og tilskuddsutvalget. Startlån kan brukes til refinansiering av lån på bolig, og til topp- eller fullfinansiering ved kjøp, bygging eller utbedring av bolig. 
 
Ingen søknadsfrist
Det er ingen spesielle frister for søknader om startlån, og søknadene behandles fortløpende. En egen nemnd (låne- og tilskuddsutvalget) behandler søknadene. De som sitter der er kommunalsjef Kåre Isaksen, økonomisjef Kjellaug Bendiksen og fungerende NAV-leder Bente Trones.
 
Behovsprøvd
Dette er altså penger som kommunen låner for videre utlån, og ordningen er behovsprøvd. Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som vanligvis ikke gis lån i ordinære kredittsituasjoner, og det skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte.
 

I formannskapsmøte 29. november ble det vedtatt å ta opp startlån med 3 millioner kroner for 2012. Det ble også vedtatt å søke om boligtilsksudd for videreutdeling til enkeltpersoner.

Saken går videre til kommunestyret, der den skal behandles 20. desember.

Fordobling
Det har vært en fordobling av søknader om startlån fra 2010 til 2011.

Årsaken til dette kan være at bankene har blitt mer restriktive med sine utlån, og at kravet til egenkapital økes. Dessuten har det vært uvanlig mange brukte boliger på markedet.

Kommunen har flytende rente i Husbanken, med regulering hvert kvartal.

Last ned brosjyre om startlån her (pdf)

Søknad om startlån sendes Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen.

Søknadsskjema (pdf som kan skrives i).

Vil du vite mer om ordningen med startlån?

Ta kontakt med NAV på tlf. 55 55 33 33.

Sist oppdatert den 09. september 2015