Stemme hjemme?

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte i valglokalet for stortingsvalget 11. september eller på forhåndsstemming på Rådhuset, kan du søke innen 6. september om å få stemme hjemme.

Sørfold Eldresenter

Hvis du oppholder deg på Sørfold Eldresenter eller annen institusjon i kommunen, trenger du ikke å søke om å få stemme hjemme.

De som oppholder seg på institusjon trenger ikke å søke

Mandag 11. september er det stortings - og sametingsvalg.

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å komme deg til valglokalet denne dagen, og heller ikke kan møte opp til forhåndsstemming på Rådhuset (som foregår til og med 8. september), kan du søke om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg.

Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på Sørfold sykehjem, Elvheim bokollektiv eller Sørfold Eldresenter.

I henvendelsen må du oppgi fullt navn, fødselsdato og fødselsår, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget.

Du må også oppgi telefonnummer som kommunen kan nå deg på.

Lurer du på noe omkring dette eller trenger hjelp til å stemme hjemme? Ring servicekontoret, Sørfold kommune, tlf. 75 68 50 00.

Frist for å søke om å stemme hjemme er 6. september 2017.

Søknad sendes:

Sørfold kommune
Rådhuset
8226 Straumen

eller e-post post@sorfold.kommune.no

Institusjonsstemming 7. og 8. september

Som tidligere vil valgfunksjonærene dra rundt på institusjonene, slik at man kan avgi stemme der. Opplegget for dette blir slik:

Torsdag 7. september:

Kl. 09.30-10.30: Elvheim

Kl. 13.00-14.00: Sørfold eldresenter

Fredag 8. september:

Kl. 10.30-11.30: Sørfold sykehjem

Besøk i hjemmene hos de som skal stemme hjemme blir også i løpet av disse to dagene, og tilpasses hvor de bor på ruta.

Sist oppdatert den 11. september 2017