Stengte veier

Kraftig snøsmelting fører til mye vann på veiene. Veien over Seljeåsen er stengt ved kommunegrensa mot Fauske, på Helland er veien til Øvre Evjen stengt, og nå er også veien til Nedre Kvarv midlertidig stengt.

Stengt vei mot Øvre Evjen

STENGT HER.  Den kommunale veien mellom Helland og Øvre Evjen er stengt her.

Elv over veien
Den er også stengt fra den andre siden. Det er ingen bolighus langs veistrekningen som er berørt.

Som vi ser, er veien i oppløsning på grunn av mye vann som renner over den.

Seljeåsen – Valvatnet også stengt
Det samme gjelder mellom Seljeåsen og Valvatnet, i bakken ned mot Valvatnet.

Der er veien stengt omtrent ved kommunegrensa mellom Sørfold og Fauske, og den er også stengt fra Fauske-siden.

Seljeåsen

Veistengningen berører ikke bebyggelsen på Seljeåsen. Man kan altså kjøre hit, men like etter det gamle brenneriet i bakken ned mot Valvatnet er det skade på veien.

Også Nedre Kvarv
Kraftig snøsmelting og mye snø gjør at årets vårflom skaper problemer med mye vann på veiene.
Fra onsdag 17. april er også veien til Nedre Kvarv midlertiidig stengt.
 

Det er satt opp sperrebukker i forbindelse med disse veistengningene. I skrivende stund er det vanskelig å si hvor lang tid det vil ta før skadene er utbedret.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015