Sti med historie

Prosjektet Sti med historie kombinerer friluftsliv med lokalhistorie og informasjon til turister og fastboende. I samarbeid med grendelag og andre er det laget informasjonstavler og skilt for fire områder.

Hovedtavle Strøksnes

Slik ser hovedtavla for Strøksnes ut. For å studere den nærmere kan du klikke deg inn på pdf-dokumentet som ligger nederst i artikkelen.

Hamsuns Rike
Sti med historie er knyttet opp mot reiselivsprosjektet På tur i Hamsuns Rike, og teksten på tavlene står på norsk og engelsk.

Det er bevilget spillemidler til Sti med historie, som er kostnadsberegnet til 58.000 kroner for én sti.

I denne summen ligger både kjøp av tjenester fra reklamebyrå, utarbeidelse av kart, kartlegging av GPS-koordinater samt materialkostnader til tavler og skilt.

-  Men nå har vi laget en mal. Dermed vil fortsettelsen bli rimeligere, forklarer Steinar Strand, som har ansvaret for dette prosjektet fra kulturkontorets side.

I finansieringsplanen er det også beregnet dugnadsinnsats fra grendelag, idrettslag og andre.

Informasjonspunkter

For hvert område er det laget en hovedtavle og flere informasjonstavler som beskriver det enkelte stopp-punkt.

Punkttavle Sildhopvatnet

Dette er informasjonspunkt Sildhopvatnet, som er en del av Mørsvik

Rundtur

Til nå har Mørsvik, Djupvik, Strøksnes og Røsvik fått sine stier med historie.  Sistnevnte ble innviet 15. juni under Kraftfestivalen. I Røsvik kan man gå en rundtur mellom de ulike kulturpunktene.

Og dette er et rent kommunalt prosjekt i samarbeid mellom kulturkontoret og skolen. -  For de andre stiene har grendelagene hatt en sentral rolle. Det er de som står for oppsett av tavler og skilt, og de har også bidratt med mye informasjon til teksten, sier Strand.

Sørfjorden

Som også kan fortelle at Sørfjorden kan bli det neste prosjektet, og da i samarbeid med grunneierlaget. Der ligger det an til både en rundtur i nærmiljøet, og muligheter for lengre turer i tillegg. Og historie å fortelle er det rikelig tilgang på. Stien fra Sørfjorden over fjellet til Sverige var nemlig flyktningerute under krigen.

På gjengrodde stier
Steinar Strand sier at Sti med historie har mange muligheter og positive sider. Det kan f. eks. kobles opp mot undervisningsopplegg i skolene, og videre kan det bidra til at gamle ferdselsstier som er delvis gjengrodde blir farbare igjen når bruken øker. -  Forhåpentlig vil det også bidra til økt fysisk aktivitet og at noen av de veifarende blir værende litt lenger i området, sier han.

Her kan du se hva som står på noen av informasjonstavlene: (pdf)

Hovedtavle Mørsvik

Hovedtavle Røsvik

Hovedtavle Strøksnes

Informasjonspunkt Mørsvikneset

Informasjonspunkt Kystfortet i Røsvik

Informasjonspunkt Odd-veien (Strøksnes)

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015