Støtte fra Marine Harvest

Strøksnes grendelag har fått 70.000 kroner fra Marine Harvestfondet, som skal brukes til garasje for bygdas brannbil. Også IL Knubben, UL Fram og Røsvik skole har fått positivt svar på sine søknader om støtte fra fondet.

Brannbilen på Strøksnes

Med støtte fra flere hold kan brannbilen på Strøksnes få sin egen garasje. Her er bilen med sjåfør Egil Zakariassen.

Støtte fra flere hold

Leder Borghild Wingan i Strøksnes grendelag opplyser at kommunens næringsfond har bevilget 30.000 kroner til garasje, og fra Nord-Salten Kraft A/S har de fått 15.000 kroner.

Nå har laget også fått meldling om at  Marine Harvestfondet bidrar med 70.000 kroner.

–  VI setter stor pris på støtten, sier Borghild Wingan.

39 søknader i region nord innvilget

Marine Harvest har nylig fordelt penger fra sitt fond til gode formål i lokalsamfunn langs kysten, i kommuner der de har virksomhet.

I region nord er det delt ut til sammen 2,9 millioner kroner, fordelt på 39 søkere i 12 kommuner.

4 prosjekter i Sørfold får midler

I tillegg til Strøksnes grendelag har følgende søkere i Sørfold fått midler fra fondet:

  • IL Knubben i Røsvik: opprusting av lysløype
  • UL Fram, Ånsvik: kjøkken/lagerrom i ungdomshuset
  • Røsvik skole: skole-hjem-gruppen

Verdens største produsent av oppdrettslaks

Marine Harvest er verdens største produsent av oppdrettslaks og Norges største matprodusent. Selskapet er representert i 22 land og har om lag 1 400 ansatte i Norge og 10 400 ansatte på verdensbasis.

Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs og New York Stock Exchange (NYSE).

Region Nord strekker seg nesten 400 km fra Sørfold i nord til Nærøy i Nord-Trøndelag i sør.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015