Støtte til aktivt veteranbåtlag

Veteranbåten Blomøy har fått 450.000 kroner fra Riksantikvaren. – Det koster å holde gamle damer i toppform, sier Per Reffhaug, som leder et lag med mange planer for 2013.

Per Reffhaug i M/K Blomøy

SKIPPER. Per Reffhaug i M/K Blomøy. Foto: Lars-Magnus Kvamme.

Spås et langt liv
Støtten fra Riksantikvaren har gjort det mulig å fornye innmaten i maskinen til Blomøy.

–  Etter at jobben var gjort, antydet mekanikeren at denne motoren vil komme til å overleve oss alle, forteller Per Reffhaug, som selvsagt er svært glad for tilskuddet.

Både for pengene, og fordi det er en anerkjennelse av det arbeidet Salten Veteranbåtlag gjør innen fartøyvern.

Også brukt penger på Bolga
Blomøy har vært i Svolvær for å få motorjobben utført.

–  Dette kostet 340.000 kroner. Resten av tilskuddet fra Riksantikvaren skal brukes til stevnbytte. Det er en solid stokk som merker alderdommen etter 60 år.

Reffhaug opplyser også at veteranbåtlaget nettopp har brukt 80.000 kroner på sin andre veteranbåt Bolga.

–  Til dette har vi fått 20.000 fra fylkeskommunen, og vi håper også på noe støtte fra Sørfold kommune, sier han.

Etterlyser framdrift
I forbindelse med årets søknad om kulturmidler har laget lagt ved både årsmelding for 2012 og aktivtetsplan for 2013.

I begge sammenhenger etterlyser de raskere framdrift for Røsvik som innfallsport til Sjunkhatten og etablering av flytebrygge i Sjunkfjorden for å lette atkomsten fra sjøsiden.

–  Fram til nå har ikke Sjunkhatten nasjonalpark blitt det trekkplasteret for Sørfolds vedkommende som vi forestilte oss. Det går for sakte, skriver laget i sin årsmelding.

De følger opp disse synspunktene i aktivitetsplanen for 2013, der de lister opp viktige oppgaver framover.

Vil øve trykk
–  Sjunkhatten nasjonalpark med utgangspunkt Røsvik er et mål for oss. Vi vil øve trykk på de myndighetene som arbeider med denne saken og gi råd om hvordan man kan komme på land eller nær land i nasjonalparkområdet. Dette kan føre til økning i oppdrag både fra Øyjord, Tårnvik, Megården og Røsvik, skriver de.

Blant de første
Reffhaug minner også om at Salten Veteranbåtlag sannsynligvis var blant de første som fikk vernestatus på fiskebåt i Nord-Norge. Dette bør komme fram på lagets hjemmeside, til media og gjennom reklamemateriell.

–  Kanskje er vi litt for tilbakeholdne? spør han.

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015