Støtte til DokUKMent Sørfold

Sørfold kommune har nylig fått 7.000 kroner fra UKM Norge til sin satsing på unge arrangører. Pengene skal brukes til programvare, kamera og stativ, og før jul fikk kommunen 18.000 til kamerakurs for ungdom.

Andreas Kopland Berger

Andreas Kopland Berger er lærer i kulturskolen. Der underviser han på gitar, bass og  band, samt  lyd – og sceneproduksjon.  Han er også årets UKM-kontakt. UKM står for Ung Kultur Møtes

Det er Andreas som har utformet søknaden til UKM-Norge, i samarbeid med Maria Myran (15), som er leder for årets UKM sammen med Kine Hjellvik.

Prosjekt DokUKMent Sørfold

Prosjektet som nå har fått støtte, har en kreativ tittel: DokUKMent Sørfold.

Med støtten fra UKM Norge blir det mulig å kjøpe programvare til lyd – og videoredigering, og gjøre lyd – og videoopptak på årets UKM-show.

Dette handler både om å dokumentere og profilere. Og ikke minst: Rekruttere.

–  Tanken bak prosjekt DokUKMent Sørfold er å bidra til økt profilering av arbeidet, og å utvikle den tekniske kompetansen lokalt, tett koblet opp til Lyd- og sceneproduksjon i kulturskolen, sier Andreas Kopland Berger.

Joakim Hansen og Maria Myran

Maria Myran og Andreas Kopland Berger er prosjektansvarlig for DokUKment Sørfold. Her jobber Maria med lyd, sammen med Joakim Hansen. Begge går på lyd – og sceneproduksjon i kulturskolen.

Ung Kultur Møtes hele året

–  Med det nye utstyret kan vi også dokumentere den helårlige aktiviteten rundt UKM og kulturskolen.

Dette gjelder både lyd og bilde, og vi vil dermed kunne bli enda mer synlig i lokalt og regionalt miljø, pluss på sosiale medier som Facebook og Instagram, sier Andreas Kopland Berger.

Usedvanlig rask søknadsbehandling

Vi må for øvrig berømme UKM Norge for sjeldent rask saksbehandling: Søknadsfristen gikk ut 15. januar, og tilsagnsbrevet kom 19. januar!

Høsten 2016 fikk Sørfold kommune 18.000 kroner fra UKM Norge, til kamerakurs for ungdom.  Dette skal gjennomføres i forkant av årets UKM-arrangement.

Fantastisk oppslutning om UKM

Tallenes tale er klar:

Sørfolds mangeårige satsing på ungdomsstyrt UKM og unge arrangører gir klare resultater.

Til årets UKM-show 11. februar er det hele 108 påmeldte.

(Antall unike personer er ikke fullt så høyt, siden noen deltar i flere grupper og kategorier. Vi kommer tilbake med eksakt tall for dette.)

UKM Sørfold

Logo UKM

 

Sist oppdatert den 22. februar 2017