Støtte til hytter i Rago

Fauske og Sørfold Jeger – og fiskerforening har fått 30.000 kroner fra Kobbelv og Faulvatn fiskefond til solcellepanel til Storskoghytta og Litjverivasshytta.

 Storskoghytta

Dette er Storskoghytta, som ligger idyllisk til ved vestenden av Storskogvannet.

Alle  foto: Fauske og Sørfold Jeger – og fiskerforening.

Vil øke standarden

I sin søknad skriver Jeger- og fiskerforeningen at de ønsker å øke standarden på hyttene med solcellepanel, slik at belysningen kan drives med strøm fra dette. Da slipper en å bruke kun stearinlys og parafin, som dessuten er meget brannfarlig.

Strømforsyning kan også forenkle vedlikehold av hyttene.

Tryggere i bruk

Søknaden ble behandlet i plan – og ressursutvalget 30. juni, og rådmannen skriver i sin saksutredning at foreningens arbeid for å øke interessen og kunnskapen om fiske, jakt og friluftsliv har stor betydning lokalt.

–  Ved å installere solcellepanel, kan de populære hyttene bli tryggere i bruk, spesielt for unge brukere, skriver rådmannen, som fikk enstemmig tilslutning fra medlemmene av plan- og ressursutvalget for sin innstilling om 30.000 kroner til dette formålet.

Delt i to

Storskoghytta ble bygget i 1933 og er delt i to. Den ene delen disponeres av Fauske og Sørfold Jeger -og fiskerforening, mens den andre tilhører Storskog/Sjunkfjord reinbeitedistrikt.

Den andre hytta liger ved nordøst-enden av Litjverivatnet, og ble bygd som jakthytte i 1942.

Nye fjellrosen innvendig

Slik ser Nye fjellrosen ut innvendig etter renoveringen.

I perioden 2012-2014 ble den totalrenovert, og er faktisk revet og bygd opp på nytt. Litjverivasshytta bærer i dag navnet «Nye fjellrosen».

Begge hyttene ligger i Rago nasjonalpark og har soveplass til 3-5 voksne.

Båter ved Lisjverivatnet

Til Litjverivasshytta hører det med en god plastbåt, og en trebåt. Til denne følger det også med garn.

Begge hyttene kan leies av alle, både medlemmer og ikke-medlemmer av FSJFF.

Les mer om:

Hyttene til Fauske og Sørfold JFF, med kontaktinfo for utleie

Rago Nasjonalpark

 

Sist oppdatert den 09. september 2015