Støtte til kulturminner

Norsk Kulturminnefond har bevilget til sammen 1,2 millioner kroner i støtte til 4 restaureringsprosjekter i Sørfold. C. L. Larsens handelssted på Engan får mest med 470.000 kroner.

Gammelt bolighus i Sørfjorddalen

DALSTUA. Dette huset i Sørfjorddalen er et av prosjektene som har fått tilsagn om støtte fra Norsk Kulturminnefond. Foto: Arnstein Brekke.

Oppstartsmøte
Tilskuddet til Dalstua i Sørfjorddalen gis til utbedring av skader i fundament, konstruksjon, vinduer, panel og gulv.

I brevet fra Norsk Kulturminnefond går det fram at det forutsettes avholdt oppstartsmøte med Kulturminnefondet for nærmere avklaring av tiltak før igangsetting av arbeidet. Og det gis tilsagn om inntil 270.000 kroner i støtte.

Handelssted på Engan
C. L. Larsens handelssted på Engan, som eies av Ottar Pedersen, får inntil 470.000 kroner. Tilskuddet gis til graving og legging av ny drenering, utbedring av setningsskader, innvendige malerarbeider m.v.

Vilkår for støtten er at tiltakene utføres i tråd med anbefalinger i utredningen som følger søknaden.

Sommarfjøs på Engan
Anne-Lise og Knut Magne Reitan er også innvilget støtte fra Norsk Kulturminnefond. Dette gjelder reparasjon av  sommarfjøs på Dalan, Engan. Kulturminnefondet gir tilsagn om inntil 230.000 kroner til dette.

Støtte til M/K BLomøy
Ti tusen mer får Salten Veteranbåtlag til Blomøy. Tilskuddet på 240.000 kroner gis til å fornye råteskadd stevn og svinerygger.

–  Alt skal være nøyaktige rekonstruksjoner av det som fjernes. Konstruksjoner, dimensjoner, materialbruk, festemidler, drev og overflatebehandling skal være i opprinnelig utførelse, heter det blant annet i tilsagnsbrevet fra Norsk Kulturminnefond

Akseptskjema
I samtlige 4 tilsagnsbrev opplyses det om generelle vilkår for tildelingen. Der framgår det blant annet at det innen 6 uker etter at brevet er mottatt må sendes inn et skjema som bekreftelse på at forutsetningene for tilskuddet aksepteres.

Per Reffhaug i M/K Blomøy

Veteranbåten Blomøy har også fått støtte fra Norsk Kulturminnefond. Pengene skal brukes til å fornye råteskadd stevn. Her med Per Reffhaug, leder i Salten Veteranbåtlag.

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015