Støtte til meningsfull fritid

Lag og foreninger kan via kommunen søke om statlige midler til tiltak mot barnefattigdom. Dette kan for eksempel være utstyr til utlånssentraler eller ferietiltak, og søknadsfrist til kommunen er 23. mai

Skyteaktivitet i ferieklubben

Ferieklubb er nevnt som et eksempel på hva man kan søke om støtte til via disse midlene. Dette er fra fjorårets ferieklubb i Sørfold.

Restmidler til fordeling

Det er barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som utlyser en pott på 30 millioner kroner på landsbasis. Dette er restmidler i forbindelse med Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.

Søknad sendes Sørfold kommune

Midlene kan søkes av både kommuner og organisasjoner. Dersom det fremmes mer enn en søknad pr.kommune, må disse prioriteres før de sendes direktoratet.

Det er derfor satt en søknadsfrist 23. mai for lag og foreninger i Sørfold. Disse fyller ut søknadsskjema som ligger på direktoratetet nettsider, men sender søknaden til kommunen.

Link til nærmere informasjon og søknadsskjema:

Bufdir, restmidler barnefattigdom

Søknad sendes senes 23. mai til post@sorfold.kommune.no

Kommunens samarbeidsteam for barn og unge vil samordne søknadene. Kontaktperson i Sørfold kommune som kan gi nærmere opplysninge: Bente Trones, tlf. 976 53 714

Eller e-post bente.trones@nav.no

Eksempler på hva det kan søkes om støtte til:

  • Investeringer i utstyr og annet som gir målgruppen mulighet til meningsfull fritids- og ferieaktivitet. Eksempler på dette kan være utstyr til utlånssentraler, kommunale tjenester eller private/frivillige organisasjoner i forbindelse med ferie- og fritidstiltak (ski, kanoer, lavvo, fiskeutstyr, uteleker etc.)
  • Tiltak som fikk tilskudd til ferie- og fritidstiltak i den ordinære søknadsrunden, hvor søker ser et behov for å styrke tiltaket gjennom en høyere søknadssum. Det er utarbeidet et forenklet søknadsskjema for dette. Eksempler på dette kan være ferieleir, ferieklubb, sommerjobb for ungdom og andre fritidsaktiviteter.
  • Tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter. Eksempler på dette kan være ferieleir, ferieklubb, sommerjobb for ungdom, filmkurs og musikkverksted.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015