Stor økning på blåsersiden

Nær fordobling av deltakere på lyd-og sceneproduksjon og mange nye elever på blåseinstrumenter. Dette er status for kulturskolen foran neste skoleår, der 105 elever har fått plass.

Ole-Anders Seines med elever

En del av aspirantundervisningen i Straumen skole- og ungdomskorps skjer via kulturskolen, og dette samarbeidet er svært viktig for begge parter.

Her fra kulturskolens avslutningskonsert i juni i år, vi ser Ole-Anders Seines dirigere noen av sine elever. Han er både korpsdirigent, kulturskolelærer og distriktsmusiker.

En stor kulturskole i en liten kommune

Kulturskoleleder Ragnhild Hansen forteller at til sammen 85 elever er satt opp på ulike instrumenter og sang, 30 velger dans, og gruppa for lyd- og sceneproduksjon har vokst fra 5-6 til 10 fra forrige skoleår til neste.

 Det blir også gitt undervisning til to band, med til sammen 8 elever.

Dette regnestykket gir til sammen 133 elevplasser.  Men noen går på flere tilbud, blant annet forutsetter deltakelse på band at man har individuell kulturskoleundervisning på det instrumentet man spiller i bandet, derfor er antall «unike hoder» noe lavere, dvs. 105.

Men: Det er like fullt et imponerende høyt elevtall, og en liten økning fra forrige skoleår.

En generell trend i Norge er at elevtallet i kulturskolen synker.

Slik er det ikke i Sørfold!

105 elever utgjør hele 47 % av elevtallet i grunnskolen (2.- 10. trinn skoleåret 2017/2018), men sistnevnte er ikke korrigert for nylig inn- og utflytting og er derfor ikke helt nøyaktig.

Nedre aldersgrense i kulturskolen er 2. klase for dans, 3. klasse for sang og instrumenter.

Gruppetilbudet i lyd - og sceneproduksjon er beregnet på litt eldre elever/ungdom.

Takker man ja til ny eller endret plass, trenger man ikke å svare

I disse dager sendes brev til foresatte med tilbud om ny eller endret kulturskoleplass.  Svarfrist hvis man takker nei til tilbudet er 1. august.  Takker man ja, trenger man ikke å foreta seg noe.

De som har plass i kulturskolen fra før av, beholder denne til den sies opp skriftlig.

Pr. 1. juli er det noen få som står på venteliste.  Dette kan imidlertid endre seg hvis noen takker nei til tilbudt plass.  

Samspill på konsert i kulturskolen

Samspill er sosialt og lærerikt, og har i alle år vært et varemerke for kulturskolen i Sørfold, som i 2018 kan feire sitt 40-års jubileum.

Dette er at av mange samspillnumre på kulturskolens avslutningskonsert 15. juni.

 

 

Sist oppdatert den 09. august 2017