Stort engasjement for TV-aksjonen

Arrangementer i forkant av TV-aksjonen i skoler og barnehager i Sørfold har innbrakt mange tusen kroner. Og det stopper ikke med selve innsamlingsdagen: 23. oktober kan Straumen skole ønske velkommen til aksjonskveld i Rådhussalen.

Karoline og Reidarer klare til salg

Karoline og Reidar er klare til å ta i mot kafégjestene i Mørsvik.

Imponerende resultat

Mørsvik oppvekstsenter hadde kafé 17. oktober. Der var det salg av produkter som barna hadde laget, lotteri og salg av kaffe og mat.

Kaféen var godt besøkt, og en fornøyd rektor Arne-Harry Nilsen kan fortelle at det kom inn hele 8.128 kroner til TV-aksjonen. Det er meget imponerende for et oppvekstsenter med 10 elever i skolen og 6 barn i barnehagen.

Aksjonskafé i Mørsvik

Foreldre, besteforeldre og folk i bygda sluttet opp om aksjonskaféen ved Mørsvik oppvekstsenter

Kulturskoleelever og giverglede

Samme dag var det aksjonskveld i Røsvik. Også denne var meget godt besøkt.  Elever i kulturskolen underholdt, og elevene informerte om årets TV-aksjon og hva pengene skal gå til.

I løpet av kvelden kom det inn 8.675 kroner til TV-aksjonen.  Flott resultat!

Se flere bilder og les om den vellykkede kvelden på Røsvik skoles hjemmeside:

Aksjonskveld 17. oktober

Elias Bjørknes

Røsvik har mange elever som går i kulturskolen. En av dem er Elias Bjørknes, som framførte «Let her go» til eget gitarakkompagnement på aksjonskvelden.

Selve aksjonen er på søndag

Søndag 20. oktober går selve innsamlingen av stabelen. Da vil hele Norge sørge for at bøssene fylles, et utall frivillige bøssebærere og andre stiller opp, og Nrk følger TV-aksjonen ut over ettermiddagen og kvelden.    

Men skolenes innsats stopper ikke der. Og pengene kommer like godt fram til Nasjonalforeningen for folkehelsen om de samles inn noen dager etter selve TV-aksjonen.

Straumen skole har også aksjonskveld

Onsdag 23. oktober kl. 17.30 er det Straumen skoles tur til å arrangere aksjonskveld. Denne foregår i Rådhussalen, og på programmet står underholdning v/ 1.- 4. klasse, loddsalg og kafé.

Inngangspenger er 50 kroner for voksne, mens barna kommer gratis inn.

Velkommen!

Sist oppdatert den 09. september 2015