Støtte til Bolga

Salten Veteranbåtlag har søkt om næringsstøtte til oppgradering av ror og dekk på M/S Bolga. Rådmannen innstiller på 19.000 kroner til dette, og formannskapet behandler saken 10. mai.

M/S Bolga

Dugnad og egenandel

Kostnadene til reparasjon av ror og dekk på M/S Bolga (bildet) er stipulert til 70.000 kroner. Dugnad er beregnet til 16.000 kroner, og veteranbåtlaget bidrar med 14.000 i egenandel.

Søknadssummen er på 40.000 kroner.

Verneverdig

Salten Veteranbåtlag eier to veteranbåter, M/S Bolga og M/S Blomøy. M/S Bolga, som er en kutter på ca 50 fot, ble bygd i 1952 hos Ramfjord Båtbyggeri i Ytre Namdal.

Salten Veteranbåtlag overtok båten i 2008, og den var da erklært verneverdig av Riksantikvaren, med forutsetning at den skal føres tilbake til småhvalfanger fra 70/80 tallet.

Frivillig og ubetalt arbeid
Midlene som Riksantikvaren har til rehabilitering og vedlikehold av en stadig voksende flåte av historiske fartøy er begrensede.

Salten Veteranbåtlag viser til at det er et stort ansvar for de foreningene som tar på seg å holde båter som er vernet av riksantikvaren i sertifisert stand. Alt arbeid som utføres, er frivillig og ubetalt. Alt laget tar inn på turene, går ubeskåret tilbake til båtene og vedlikeholdet av dem.

Ønsker ikke å låne
Sørfold kommune har to fartøy innenfor sin grenser som er vernet, og laget er stolte over at kommunen har bidratt i mange sammenhenger i lagets 20-årige historie. Veteranbåtlaget ønsker ikke å låne mer penger på en stund, og ber derfor om et tilskudd fra kommunen til de nødvendige reparasjonene av M/S Bolga.

Positiv bidragsyter
Salten Veteranbåtlag er en positiv bidragsyter til opplevelsesturismen i Sørfold. Båtene bidrar til å reklamere for Sørfold på en positiv måte, både når de befinner seg i kommunens fjordsystemer, og når de deltar på arrangement andre steder, seinest under VM i skreifiske i Lofoten i mars 2012.

Sørfold kommune er positive til Salten Veteranbåtlags drift og bidrag til næringsvirksomhet i kommunen, men ser det som litt problematisk at kommunen framstår som en av veldig få økonomiske bidragsytere til lagets to båter.

-  En finner likevel å kunne anbefale at det gis støtte til prosjektet oppgradering av ror og dekk på M/S Bolga med inntil 19 000 kroner, maks 35 %, av de eksterne kostnadene.

Dette skriver rådmannen i sin saksframstilling til formannskapet, som behandler saken 10. mai.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015