Støtter kirkejubileum

Formannskapet ber kommunestyret plusse på 40.000 kroner i kirkens budsjett for 2011. Midlene er kommunens støtte til 250-årsjubileet for Rørstad kirke.

Rørstad kirke, foto Sørfold kommune
Jubilanten. Under stupbratte fjell ligger den vakre korskirken, omkranset av frodige enger.
 
Nest eldste bygning
Menighetsrådet skriver i sin søknad til kommunestyret at kirken på Rørstad er Sørfolds nest eldste bygning. Den vakre korskirken er fra 1761, og runder følgelig 250 år i 2011. Dette vil bli behørig markert, og en egen jubileumskomité er i arbeid. Det planlegges både bokutgivelse, utstillinger, foredrag og konserter.
 
Budsjett ligger vedlagt søknaden, og her er det beregnet et kommunalt tilskudd på 40.000 kroner. Dette ser det ut til at menighetsrådet får, men endelig avklaring skjer i kommunestyret 16. desember.
 
Biskopen kommer
Det planlegges en spesiell markering søndag 12. juni med gudstjeneste. Der vil både biskop, prost og noen av de tidligere prestene delta. Øvrig program for jubileet er ikke fastlagt i detalj, men det vil også bli laget en brosjyre i tillegg til bok om Rørstad kirke.
 
Krusifiks fra 1200-tallet
Dagens kirke fyller altså 250 år neste år. Men kirkestedet som sådan er langt eldre. Det finnes omtalt i skriftlige kilder så langt tilbake som i den Trondhjemske reformsats i 1589. Kirken som den står i dag, har materialer fra den kirken som sto på Rørstad i 100 år fra 1650. Krusifikset er trolig laget i Limoges i Frankrike på slutten av 1200-tallet.
 
Konsert
Deler av Sørfolds kulturliv har meldt fra at de ønsker å delta i jubileumsmarkeringen. Det er også sendt inn søknad til Nordland Fylkeskommune om tilskudd fra ordningen kirkemusikalske tiltak til en konsert som planlegges gjennomført søndag 19. juni, med profesjonelle utøvere med røtter i distriktet. Med andre ord vil jubileet bli markert over flere dager enn 12. juni.
  
Senk skuldrene
Vi siterer fra søknaden om konsertstøtte som er sendt inn til Nordland fylkeskommune:
-          Kirken på Rørstad er beholdt i sin opprinnelige form, og er et stemningsfylt lokale som tar oss med tilbake i tid. Stedet er uten veiforbindelse og har svært dårlig mobildekning. Dette gjør det til en plass hvor alle senker skuldrene og er gode mottakere av aktivitetene vi legger opp til.
 
Vi ønsker å markere kirkens betydning for lokalsamfunnet, i sorg og glede gjennom ulike generasjoner i skiftende tider.
Sist oppdatert den 09. september 2015