Sangria får støtte

Formannskapet sier ja til Sangrias søknad om støtte til alternativt øvingslokale og har bevilget 15.000 kroner. Dermed kan koret øve i Tørfjorden grendehus foran sin store jubileumsforestilling i Rådhussalen 8. og 9. juni.

Sangria i Røsvik kirke

JULEKONSERT. Her er Sangria i Røsvik kirke sammen med barnekoret og Bodø orkesterforening i desember i fjor. Foto: Halvard Toften.

Markerer sitt 25-årsjubileum

Formannskapet hadde møte 27. mars, og en av sakene var en søknad fra Sangria om støtte til husleie.

Bakgrunnen for dette er at koret ikke kan øve i Røsvik for tiden.

Ikke fordi det er noe galt med lokalene der, men fordi koret av ulike årsaker må legge sine øvinger til Straumenområdet denne våren.

Siden Rådhussalen er opptatt hver dag og det store koret trenger stort øvingslokale med to rom, peker Tørfjorden grendehus seg ut som et bra alternativ. Dette ble også brukt av Sangria under byggeperioden i Røsvik i 2011.

Men Tørfjorden grendehus er ikke kommunalt, og ungdomslaget som eier det bærer utgifter til oppvarming, renhold og annet vedlikehold når det er i bruk.

Nå har altså saken løst seg. Støtten på 15.000 kroner gjør at Sangria kan legge sine øvinger til Tørfjorden uten å dekke husleien selv.

Da administrasjonen ikke kunne finne dekning til dette på eksisterende budsjettposter, ble saken lagt fram uten innstilling.

Formannskapet vil ta saken med under første budsjettregulering i år.

Sangria Celebra
Sangria fyller 25 år i år, og tittelen på jubileumsforestillingen er Sangria Celebra. Premieren vil innlede Kraftfestivalen, og er lagt til Rådhussalen fredag 8. juni.

Første avdeling inneholder stoff fra suksesskonserten Mi Tierra, mens andre del har form som revy, der vi skal til Røsvik og fergekaia i 1987, som var Sangrias oppstartsår.

Les mer om Kraftfestivalen og se foreløpig program: (Vi gjør oppmerksom på at tidspunkter etc. kan bli endret og at flere detaljer vil komme)

Kraftfestivalen 2012 (pdf)

Sist oppdatert den 09. september 2015