Støtter Siso Vekst

Formannskapet går inn for å øke kommunens medfinansiering av Sørfolds VTA-plasser ved Siso Vekst AS. Det forutsettes at Fauske kommune som også er eier bevilger tilsvarende.

Lars Henrik Johansen er daglig leder ved Siso Vekst AS, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten
Glad for støtten. Lars Henrik Johansen ved Siso Vekst AS er glad for formannskapets støtte. Her ved maskinen som kapper og kløyver ved, som har travle tider i kulda.
 
Tøffe tider
-           Det er tøffe tider, og vi har fortsatt utfordringer. Men vi er veldig glad for vedtaket i formannskapet, og dette gjør at vi ser lysere på situasjonen framover, sier Lars Henrik Johansen, daglig leder ved Siso Vekst AS.
 
Tilrettelagt arbeid
Forkortelsen VTA står for Varig tilrettelagt arbeid, og kan tilbys personer som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Varig tilrettelagt arbeid kan også tilbys som enkeltplasser i ordinære virksomheter.
 
De som kan få en VTA- plass er personer som har eller i nær framtid ventes å få innvilget uførepensjon og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging. Arbeidet skal bidra til utvikling av brukers ressurser, samt bidra til kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Tiltaket er ikke tidsbegrenset.
 
Vanskelig økonomisk situasjon
Ledelsen i selskapet har gjort eierne oppmerksom på at økonomien i selskapet er anstrengt. I forbindelse med dette har Siso Vekst bedt eierne vurdere å øke den kommunale egenandelen, eller ta andre grep for å sikre grunnlag for videre drift.  
 
7 Sørfoldplasser
Siso Vekst AS har i dag 20 VTA- plasser. 13 plasser disponeres av NAV Fauske og 7 plasser av NAV Sørfold. Sørfold og Fauske kommune har som eiere av bedriften en medfinansieringsavtale med NAV Nordland som betyr at eierne må betale 25 % av det staten til enhver tid betaler.
 
Statlig finansiering av hver VTA- plass utgjør i 2010 kr. 124.488,-. Kommunenes andel blir da 31.122,- pr. plass.
 
Med en økning av kommunal medfinansiering til 40 % blir beløpet kr. 49.795.- pr plass. Totalt sett utgjør dette en økning av Sørfold kommunes utgifter fra 217.854,- pr år til 348.565,- pr år. 
 
Positiv hverdag
-          VTA- plasser gir flere av våre innbyggere en positiv hverdag hvor man får utføre et arbeid sammen med andre, og komme i et godt miljø. Tilbudene ved Siso Vekst AS kan også bidra til å avlaste det kommunale servicetilbudet ved at deltakerne har en jobb å gå til.
 
Dette skriver rådmannen i sitt saksframlegg. Han konkluderer med å anbefale en økt kommunal medfinansiering fra 25 til 40 %, for å sikre fortsatt drift ved vekstbedriften. Utgiftene skal innarbeides i NAVs budsjett for neste år.
 
Forutsetter tilsvarende vedtak i Fauske kommune
Formannskapet sa seg enig i dette i møte 9. desember. Endelig vedtak skjer i kommunestyret 16. desember.
 
Da formannskapet behandlet saken, stilte de som forutsetning at Fauske kommune som også er eier bevilger tilsvarende med økning fra 25% til 40% for Fauskes VTA-plasser.
 
  
Fakta om Siso Vekst AS
  • Sørfold/Fauske VTA AS ble stiftet 23. juni 2004, men skiftet senere samme år navn til SISO Vekst AS. 
  • Bedriften er tiltaksarrangør og godkjent for 20 VTA-plasser.
  • SISO Vekst AS leier produksjonslokaler beliggende på Trollbukta industriområde, Straumen.
  • Lokalene eies av Sørfold kommune gjennom selskapet Straumen Industribygg AS og med et leieareal på 985 m2.
  • Bedriftens største kunde, samarbeidspartner, og oppdragsgiver er NAV.
  • SISO Vekst AS eies av Sørfold kommune og Fauske Kommune, med henholdsvis 51 og 49 prosent. Aksjekapitalen er på kr 400 000. Bedriften er underlagt aksjelovens bestemmelser, avtaleverk og lover for arbeidslivet for øvrig.
Sist oppdatert den 09. september 2015