Støttekontakt/avlastning

Støttekontakter engasjeres blant vanlige borgere og familier, som har tid og mulighet til å arbeide med mennesker som har behov for støtte og hjelp i hverdagen.


Søknad fremmes til NAV, som vurderer behov og antall timer. Behov for støttekontakt og avlastningshjem kan ha sin bakgrunn i egne eller familiemedlemmer funksjonshemminger, psykiske lidelser, rusproblemer, m.m.

Søknad sendes NAV Sørfold, Rådhuset, 8226 Straumen.

Søknadsskjema:  Se menypunktet Skjema i venstremenyen, skjema som skal brukes heter Søknad om omsorgstjenester.

Kontaktinformasjon:

  • Navn: NAV
  • Telefon: 55 55 33 33
  • Epost nav.sorfold@nav.no
  • Postadresse: 8226 Straumen
  • Besøksadresse: Sørfold Rådhus
  • Åpningstid: Mandag, tirsdag og  torsdag kl 10.00 - 14.00.
Sist oppdatert den 19. april 2017