Trygt drikkevann

Innbyggere på Straumen med forhøyet radonnivå i husene sine lurer på om dette også kan gjelde for Straumvatnet og drikkevannet. Men prøver viser at drikkevannet er trygt.

Straumvatnet

Straumvatnet forsyner Straumen med drikkevann. Målinger viser at radonnivået er langt under anbefalt tiltaksgrense.

Målinger foretatt

Avdelingsingeniør Monica Åsheim ved enhet teknisk/næring i Sørfold kommune forteller at kommunen ikke er pålagt å måle radonnivået i innsjøer. Men de har likevel gjort det, og prøvene viser at tallet er mindre enn 10 bequerel, det vil si langt under anbefalt tiltaksnivå.

Det er Statens strålevern som nå informerer om resultatet av målinger som ble foretatt 4. september i år.

De opplyser at tiltaksnivå for radon i vann fra vannverk eller offentlig vannforsyning i følge drikkevannsforskriften er 100 bequerel.

Med andre ord er Straumvatnet helt trygt i så måte.

Brønner mer utsatt
Radon oppholder seg gjerne i brønner i fjell, der gassen lukkes inne på en helt annen måte enn i en innsjø.

På nettsidene til Statens strålevern kan du lese mer om  Radon i vann
 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015