Strømgjerde er satt opp

Som et midlertidig strakstiltak er det satt opp strømgjerde for å holde sauene borte fra boligområdene på Straumen. Dette innebærer at turgåere til Harlifjell må åpne en port i gjerdet.

Strømgjerde satt opp 21. juli

Dette er den eneste porten i det midlertidige strømgjerdet, og turgåere må gå via denne private skogsveien ovenfor vanntårnet når de skal mot Harlifjell.  Man får ikke strøm i seg når man tar i det gummierte «håndtaket». Husk å lukke!

Mye saueskit i hager og oppkjørsler

Vi har tidligere skrevet om saueproblemet i boligområdene på Straumen. Folk fortviler over sauer som spiser opp blomster, skiter på plener og forstyrrer nattesøvnen med bjelleklang til alle døgnets tider.

–  Dessverre er det mange som jager sauene. Dette blir de bare stresset av, og folk må forstå at denne situasjonen ikke er dyrenes feil, sier kommunalsjef Eirik Stendal, som selvsagt har stor forståelse for folks frustrasjon.

Behov for strakstiltak

Det er bevilget penger og inngått avtale med firma som skal sette opp et permanent utmarksgjerde mellom tilsvarende gjerde ved kommunegrensen mot Fauske og Straumvatnet. Men dette kan ta noe tid, og situasjonen begynner å bli prekær.

Strømgjerde er satt opp

–  Vi må sørge for at området rundt Straumen skole blir rent og ryddig til SFO og skolen starter opp igjen etter ferien, og har anskaffet et 1000 meter langt strømgjerde som ble satt opp 21. juli, sier Stendal.

Dette er et midlertidig strakstiltak, og strømgjerdet vil bli tatt ned når det permanente gjerdet er kommet opp.

Etter planen skal sauene bli drevet inn på rett side av gjerdet og strømmen settes på i løpet av dagen 22. juli.

Mange sinte telefoner

Servicekontoret på Rådhuset kan melde om mange sinte telefoner fra beboere på Straumen. Folk spør om hvem som skal erstatte blomster som er spist opp, og hvem som har ansvaret.

–  Sauene har ikke beiterett i folks hager, men kommunen har ikke erstatningsansvar for det som sauene måtte ødelegge.

Men det er slått fast at det er Sørfold kommune som har gjerdeplikten, derfor setter vi i verk tiltak både på kort og lang sikt, sier Stendal.

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015