Strømutkobling Styrkesnes

Strømmen blir borte onsdag 21. mai fra kl. 10.00 til 15.00 på strekningen Kvantoland – Styrkesnes – Rørstad – Vinkenes med avgreininger. Det er Nord-Salten Kraft AS som melder dette.

Hestvika

Hestvik og Styrkesnes for øvrig er blant bygdene som blir berørt av strømutkoblingen onsdag. Arkivfoto: Oscar Puschmann.

Nødvendig vedlikehold

Årsaken til strømutkoblingen er nødvendig vedlikehold.  Og det er altså på strekningen fra Kvantoland til Rørstad  og videre til Vinkenes  at strømmen blir borte i fem timer onsdag 21. mai.

Sist oppdatert den 09. september 2015