Får ny behandling

- Vårt siste brev om strømutgifter på kaia var ment som løsningsforslag, ikke klage, presiserer Per Reffhaug, leder i Mørsvikbotn grendeutvalg. Dette var formannskapet klar over, og de vil behandle saken på nytt.

Per Reffhaug

Per Reffhaug er leder i Mørsvikbotn grendeutvalg. Her om bord i M/K BLomøy. Foto: Lars Magnus Kvamme.

Søknad i 2009
Saken startet med at grendeutvalget i april 2009 søkte kommunen om dekning av årlige strømutgifter til kaia i Mørsvikbotn.

Formannskapet avslo denne søknaden.

I november samme år klaget grendeutvalget på avgjørelsen, men denne ble ikke tatt til følge.

Nytt løsningsforslag
I januar i år skrev grendeutvalget et nytt brev i sakens anledning, nå med forslag til en ny løsning:

De søker om at lyset på kaia kobles til gatelyset i Mørsvikbotn, slik at det ikke trengs egen måler på kaia og utgiftene blir betydelig redusert. Samtidig søker de om hjelp til disse utgiftene.

Gammelt saksframlegg skaper misforståelse
Dette siste brevet ble så referert i formannskapet 9. februar, og for å få fram bakgrunnen for saken, ble det gamle saksframlegget vedlagt  - som har tittelen Klage på vedtak.

Men dette var bare fordi man ville oppdatere alle om sakens historikk, ikke minst nye politikere.

Rådmannen var klar over at det siste brevet ikke var en klage, og grendeutvalget på sin side har sannsynligvis ikke sett på datoen på saksframlegget, der det står 2010.

Vistes ikke på hjemmesiden
I tillegg har kommunens saksbehandlersystem den svakheten at inngående brev blant referatsakene ikke er med i det dokumentet som ligger på hjemmesiden, slik at brevet fra grendeutvalget ikke var synlig på nettet.

Ikke ment som klage
4. februar skriver grendeutvalget brev til formannskapet, fordi de tror at formannskapet tror at de har sendt inn ny klage.

Hvilket de altså ikke har gjort.
-   Før jul ble jeg jo utnevnt til antisutrehelt av Salten friluftsråd, så jeg kan jo heller ikke være bekjent av å klage, ler Per Reffhaug.

Dette ble en lang historie med misforståelser og forviklinger.

Men enden på det hele er at formannskapet behandler saken på nytt.

Litjeidtind og Mørsvikfjorden
Siden vi nå har skrevet om Mørsvik, fikk vi lyst til å vise dette fine bildet av Litjeidtind og Mørsvikfjorden i første sol. Foto: Geir Anders Berg.
 

Sist oppdatert den 09. september 2015