Styrker kommunikasjonen med pasientene

– Vi håper å komme i gang med timebestilling og reseptbestilling på SMS og e-post i løpet av neste år, sier helsesjef Jarand Gjestland. Både driftsutvalget og seniorrådet har bedt om at man utreder dette.

Timebestilling pr. SMS

Dette kan bli en realitet i løpet av 2014.

Henvendelse fra seniorrådet

Pr. i dag skjer timebestilling kun ved personlig møte og telefon her i Sørfold, men stadig flere legekontorer innfører ulike løsninger for elektronisk kommunikasjon mellom helsetjeneste og bruker.

Seniorrådet tok opp denne saken i august 2012. Da pekte de blant annet på at mange eldre og funksjonshemmede trenger hjelp fra pårørende for å bestille legetime og fornye resepter, og i en del tilfeller befinner disse pårørende seg på en annen kant av landet.

Dermed har de ikke mulighet til å møte opp personlig i resepsjonen på legekontoret, og i en travel hverdag er det lettere å sende en tekstmelding eller e-post enn å vente i kø på grunn av stor telefontrafikk til sentralbordet.

Driftsutvalget ønsker også saken utredet

Driftsutvalget fulgte opp saken i oktober 2012, og de ba om å få mulighetene utredet.

Nytt dataprogram må på plass

Helsesjef Jarand Gjestland opplyser at det arbeides med saken, men at timebestilling og reseptbestilling via  SMS og e-post forutsetter nytt dataprogram.

–  Og dette er et spørsmål om økonomi og budsjett, sier han.

Helsesjefen opplyser også at legekontoret på Straumen har to legestillinger, der den ene er besatt i 50%. I tillegg har man turnuskandidat og tre hjelpepersonell tilknyttet legetjenesten.

Sist oppdatert den 09. september 2015