Forsinket med rassikring

Arbeidet med rassikring på fylkesvei 612 til Styrkesnes tar lengre tid enn først beregnet. Statens Vegvesen regner med å være ferdige med arbeidet til 20. november.

Venter på å slippe gjennom tli Strøksnes, foto Sørfold kommune/ Steinar Strand
Fredagskø. Siden 19. juli har veien til Styrkesnes vært stengt på dagtid, men trafikken slippes gjennom tre ganger i løpet av dagen. Dermed blir det ofte litt ventetid og kø ved bommen, men folk tar dette med stor ro og godt humør og er glad for at veien blir sikret. Bildet er tatt en sommerlig fredag litt før kl. 16.00, og hyttefolk og lokalbefolkning bruker ventetida til hyggelig prat.
 
Forsinket 
I september antydet Per Hansen i Statens Vegvesen at perioden med rassikring og stengt veg kunne bli forlenget ut over det som først var oppgitt, nemlig utgangen av oktober. Nå kan han bekrefte dette.  Ny dato for ferdigstillelse er 20. november.
 
Gjennomslipp som før
Fortsatt gjelder de samme tidspunkter for stengning og gjennomslipp av trafikken: Vegen vil være stengt fra kl. 08.15 - 19:00 på ukedagene mandag - lørdag. Det vil bli sluppet gjennom trafikk kl. 11.00, 14.00 og 16.00.
 
 Dette opplyser Per Hansen ved seksjon Plan og veg i Statens Vegvesen Salten.

 

     

Sist oppdatert den 09. september 2015