Suksess for kulturskolefestivalen

Kulturskolen har nylig gjennomført 9 konserter på 5 dager. I tidenes første kulturskolefestival i Sørfold har elevene gledet og imponert, og alle konsertene har vært godt besøkt.

Danseelever i kulturskolen

DANS. På konserten i Rådhussalen 13. juni deltok en av kulturskolens dansegrupper. Til høyre danselærer Karolina Repnik.

Fornøyd kulturskoleleder
Kulturskoleleder Ragnhild Hansen er storfornøyd med festivalen.

–  Den kan trygt kalles en suksess. Og overalt har det vanket gode ord og fine tilbakemeldinger fra både foreldre, elever og andre. Jeg må også skryte av lærerne i kulturskolen, som har gjort en flott innsats på alle måter. De har også sørget for god lyd på konsertene.

John Kristian Karlsen akkompagner elev som synger

LÆRER OG ELEV.  Sanglærer John Kristian Karlsen med en av elevene som deltok på konserten i Røsvik 10. juni.

Når det gjelder lys på konsertene i Rådhussalen, har unge Ruben Steensen tatt seg av dette på en utmerket måte.

Samspill
Siden det var lagt opp til mange konserter, fikk samtlige elever i kulturskolen anledning til å stå på scenen. Med over 120 elever er dette nær sagt umulig hvis man har kun har én konsert som avrunder skoleåret.

Gitarelever i kulturskolen

GITARELEVER. Gitar er et populært instrument i kulturskolen. I bakgrunnen: gitarlærer Ørjan Kines.

Og de fikk mulighet til å spille og synge sammen med andre. Det har også grodd fram flere band i løpet av skoleåret, i tillegg til  gruppene som ble satt sammen for anledningen i forbindelse med festivaluka.

Fløyteelev og lærer

FLØYTE. Ragnhild Hansen underviser på fløyte. Her er en av hennes elever, som hun akkompagnerer på gitar.

Institusjonsbesøk
Første konsert var lagt til Sørfold sykehjem, og i løpet av uka fikk samtlige tre institusjoner konsertbesøk. Dette er viktig. Det er ikke alle som har mulighet til å komme seg til konsertlokalene, og de eldre setter stor pris at de unge elevene kommer innom og synger og spiller for dem.

Elever leser fra boka unge stemmer i Sørfold

UNGE STEMMER. I fjor utkom boka Unge stemmer i Sørfold, med tekster av alle elevene i grunnskolen i Sørfold. På konserten i Røsvik 10. juni framførte to elever tekster fra boka.

Også utstilling
Dette skoleåret har kulturskolen hatt et nytt tilbud, som har tittelen kreativt verksted. Dette er gruppebasert og organisert som lørdagssamlinger, med Sissel Horndal som lærer. Og elevene har vært innom både japansk bokbinding og tegning/maling i løpet av skoleåret.

I forbindelse med flere av konsertene var det utstilling av bilder som er laget på kreativt verksted.

Deltakere på kreativt verksted

UTSTILLERE. Dette er to av elevene fra kreativt verksted. I bakgrunnen ser vi noen av bildene. Dette er fra konserten på Kobbelv vertshus 11. juni.

Takker alle
Nå har kulturskolen tatt velfortjent sommerferie for elevene. Ragnhild Hansen vil takke elever og lærere for innsatsen og ønsker vel møtt til nytt skoleår til høsten. Takk også til foreldre og andre støttespillere.

– Og ikke minst 8. klasse ved Straumen skole, som hadde kafé i foajéen i forbindelse med konsertene i Rådhussalen 13. juni.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015