Svøm deg til Kroatia

Norges Svømmeforbund har hvert år en landsomfattende svømmekonkurranse fra 1. januar til 31. mars. Også i 2014 vil kulturkontoret supplere de nasjonale premiene med lokale gavekort for å øke motivasjonen hos barn og unge

 

Bnete Storåker svømte seg til Kreta i 2013

I 2013 ble Bente Storåker fra Straumen trukket ut som vinner av hovedpremien, som var en ukestur for to til Kreta.

Oppfordrer til deltakelse

Folkehelsekoordinator Steinar Strand har skrevet brev til rektorer og kontaktlærere ved samtlige skoler i Sørfold. Der oppfordrer han lærerne til å motivere elevene til deltakelse i den nasjonale svømmekonkurransen.

Svøm langt

Kampanjen starter 1. januar, og varer ut mars, og konkurransen går ut på å svømme langt.

Minstekravene er følgende: 

  • Voksne /barn over 13 år: 10 000 meter   
  • Voksne funksjonshemmede : 5000 meter
  • Barn under 13 år : 2500 meter
  • Funksjonshemmede barn : 1500 meter.   

Hovedpremien er tur til Kroatia

Alle som greier minstekravene er med i trekkinga av flotte premier, hvor den gjeveste premien til neste år er en ferietur til Kroatia.

Flott innsats i 2013

Alle elevene i barneskolen som greide kravene i 2013 fikk en flott diplom. I tillegg trakk kulturkontoret ut 6 gavekort a  400 kroner blant disse. De heldige som fikk gavekort var:

  •  Nora Therese O. Hildal
  •  Even Pettersen
  • Andreas Gleinsvåg
  •  Martin Hustad
  • Maja Reiss
  •  Helene Zahlsen.  

Gavekort også i 2014

Kulturkontoret trekker ut 6 gavekort også i 2014.

Mange klarte kravene

I 2013 deltok totalt 135 personer. 5 barn fra Leirfjorden, 7 fra Mørsvik oppvekstsenter, 6 fra Røsvik og 42 fra Straumen skole greide kravene.

–  Kanskje enda flere greier kravene i 2014, sier Steinar Strand, som oppfordrer alle til å skrive opp antall svømte meter.

Kortene på plass fra nyttår

Kortene vil være på plass i svømmehallen fra 1.januar, både i Sørfoldhallen og ved Mørsvik oppvekstsenter.

For å øke motivasjonen er ulike ferdighetsmerker, distansemerker, mosjonsmerker, havhest o.l. lette tilgjengelig gjennom Svømmeforbundet.

–  Dette kan hver enkelt skole eller klasse ordne selv hvis de ønsker, sier Strand.

Vinnerne i den lokale konkurransen blir offentliggjort tidlig i april. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015