Kraftig vekst i svømmeinteressen

Hele 25 elever under 13 år har deltatt i Norges Svømmeforbunds mosjonskampanje Svøm deg til Playitas ved Mørsvik oppvekstsenter, og dette er 18 flere enn i fjor. Jesper Voldby og Ina Arntzen er trukket ut til å gå videre i konkurransen om hovedpremien.

Jesper Voldby, foto Sørfold kommune/ Arne-Harry Nilsen

FLINK 2. - KLASSING. Jesper Voldby har ennå ikke fylt 8 år, men han er en ivrig svømmer. Han er en av to uttrukne fra Mørsvik oppvekstsenter som går videre i den nasjonale konkurransen Svøm deg til Playitas.

Fra begge skoler

Bassenget ligger ved Mørsvik oppvekstsenter, men noen av deltakerne går på Leirfjorden skole.

-  Av de 25 under 13 år som har deltatt, har 10 klart kravet på 2500 meter fra 1. januar til 31. mars, forteller rektor Arne-Harry Nilsen.

Ved dette bassenget ser man for øvrig samme tendens som for Straumen: Det er de yngste som er ivrigst. Blant ungdom over 13 år, er det kun Ina Arntzen som har klart kravet. Og hun er trukket ut til å gå videre i den nasjonale trekningen om hovedpremien, sammen med Jesper Voldby, som snart fyller 8 og dermed deltar i klassen for de som er under 13.

Ina gikk for øvrig videre i konkurransen i fjor også.

Ina Arntzen, foto Sørfold kommune/ Arne-Harry Nilsen

ENESTE UNGDOM . Ina Elise Arntzen (bildet) er glad i å svømme, og hun er den eneste over 13 år som har klart kravet om å svømme minst 2500 meter i den perioden kampanjen varte.

Overraskelser

Også i Mørsvik har det vært to trekninger.

-  I  tillegg til den nasjonale konkurransen Svøm deg til Playitas deler vi ut kommunal overraskelse til 2 personer, og disse er trukket ut blant alle som har deltatt. De heldige ble Reidar Paulsen og Tormod Mørsvik, sier Arne-Harry Nilsen, som er rektor ved Mørsvik oppvekstsenter.

Tormod Mørsvik og Reidar Paulsen, foto Sørfold kommune/ Arne-Harry Nilsen

FÅR OVERRASKELSE. F.v. Tormod Mørsvik og Reidar Paulsen, som begge går i 3. klasse.

Fantastisk vekst

I fjor var det 7 barn som deltok i denne kampanjen, og 4 som klarte kravet om å svømme minst 2500 meter på 3 måneder. Det var ingen over 13 år som var med i fjor.

Med 26 deltakere i år og 11 som klarte kravet må man kunne si at veksten er betydelig!

Sist oppdatert den 09. september 2015