Sykefraværet redusert med 1,3%

Sykefraværet var lavere enn foregående år, men er fortsatt litt høyere enn målsettingen. Les om dette og mye mer i Sørfold kommunes årsmelding for 2012.

Nye biblioteklokaler i Røsvik

NYÅPNING. Ombygging og flytting av biblioteket i Røsvik til samfunnshuset er et av tiltakene som ble utført i 2012. Her blir de nye lokalene innviet av elever ved Røsvik skole.

Redusert sykefravær
Kommunens har 296 ansatte, fordelt på 247,8 årsverk.

Samlet sykefravær var på 6.9% i 2012, og dette går riktig vei i forhold til 2011, da det var på 8,2 %. Men det er fortsatt et stykke igjen til målet om ikke å ha høyere fraværsprosent enn 5,6.

Kontinuerlig oppfølging
I sin innledning påpeker rådmannen viktigheten av kontinuerlig oppfølging av sykmeldte, og tilrettelegging som gjør det mulig for den ansatte å komme tilbake på jobb.

Første år med samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen ble iverksatt 1. januar 2012. Som følge av denne ble det opprettet sykestue på Sørfold eldresenter med 3 senger.

Ingen store utbyggingsprosjekter gjenonmført
På slutten av året ble den omfattende renoveringen av Straumen skole påbegynt, men det ble ikke gjennomført store investeringer som ble sluttført i 2012.

Når det gjelder mindre investeringer som ble ferdigstilt i fjor, kan vi nevne standardheving og nytt kjøkken på Elvheim, nytt kjøkken i Sørfoldhallen, brannverntiltak alle kommunale bygg samt ombygging av de tidligere tannlegelokalene på Rådhuset til helsestasjon.

Befolkningsutviklingen fortsatt en utfordring
Statistikken viser at det ble født 8 barn i Sørfold i fjor, og 12 personer flyttet til kommunen. Bare 1 flyttet ut, men antall døde var såpass høyt som 32. Dermed sank folketallet fra 2003 ved starten av året til 1991 på slutten.

–  Denne utviklingen er fortsatt en utfordring, og det er viktig å legge til rette for boligbygging i kommunen, i tillegg til å profilere våre fortrinn, skriver rådmannen i sine kommentarer.

Last ned og les

Årsmelding for Sørfold kommune 2012 (pdf)

Kommunestyret behandler årsmelding og regnskap 8. mai.

Sist oppdatert den 09. september 2015