Sykkelløype ferdig

Sørfold kommune har avlagt sykkel-løftet gjennom vedtak i kommunestyret i juni i år. Der forpliktes man blant annet til tre sykkel-tiltak i året, og sykkelløype ved Mørsvik oppvekstsenter er ferdig og tatt i bruk.

Det lages sykkelløype ved Mørsvik oppvekstsenter.

Her i skogen ved Mørsvik oppvekstsenter er det laget sykkelløype. Dette bildet er tatt under arbeidet.

Rundløype

Det er bevilget  65.000 fra posten tilskudd idrettsanlegg til sykkelløype og utbedring av ballspillplass ved Mørsvik oppvekstsenter.

Løypa er en rundløype på ca. 200 meter, med kurver og doserte svinger.

Arbeidet er utført av kommunens egne ansatte, men med innleide maskiner.

Del av sykkelløftet

Sykkelløftet er en nasjonal satsing som i Salten er løftet fram av Salten friluftsråd og Salten regionråd. Sistnevnte har bedt samtlige kommuner i regionen slutte seg til prosjektet, og et enstemmig kommunestyre i Sørfold sa i juni i år ja til deltakelse. Prosjektperioden går fra 2011 til 2015.

Sykkelbevis

Som en del av prosjektet skal det innføres  sykkelbevis som et årlig tiltak for alle elever som går i 5. klasse, og det skal gjennomføres sykkelturer i samarbeid med lag og foreninger.

Målet med hele Sykkelløftet er sterkere fokus på sykkel som samfunnsnyttig framkomstmiddel, rekreasjonsform og reiselivsprodukt.

Samtlige kommuner i Salten som deltar i Sykkelløftet forplikter seg til å :

  • Gjennomføre minimum tre konkrete tiltak pr år for å bedre forholdene for sykkel
  • Rapportere gjennomførte tiltak i junimøtet i regionrådet, første gang i 2012
  • Legge fram kortfattet opplisting av hvilke tiltak som skal gjennomføres påfølgende år
Sist oppdatert den 09. september 2015