Etterlyser sykkel-idéer

Sørfold kommune deltar i samarbeidsprosjektet Sykkelløftet sammen med de andre kommunene i Salten. Nå etterlyses forslag til tiltak i 2012 som fremmer økt bruk av sykkel.

Steinar Strand

En syklende folkehelsekoordinator Steinar Strand er på jakt etter gode idéer. Denne sykkelen har forresten stått ved Rådhuset siden i fjor høst, og den som savner den kan ta kontakt med servicekontoret.

Målet er tre tiltak pr. år

Sørfold kommune har gjennom et fellesvedtak i Salten regionråd forpliktet seg til årlig å gjennomføre tre konkrete tiltak som skal fremme økt bruk av sykkel.

Miljøvennlig

Målet er sterkere fokus på sykkel som samfunnsnyttig framkomstmiddel, rekreasjonsform og reiselivsprodukt.

Å øke sykkelbruken fremmer god helse og trivsel, har miljømessige fordeler og mye mer.

Sykkelløype

Også i fjor var målsettingen å gjennomføre tre tiltak, men det ble kun ett, nemlig etablering av sykkelløype i Mørsvik.

De to andre tiltakene som var planlagt, sykkelopplæring for 4. klassinger og sykkeltur, ble ikke gjennomført.

Trygg Trafikk

Men nå er det innledet samarbeid med Straumen skole om trafikkopplæring for årets 4. klassinger, etter mal fra Trygg Trafikk.

Også de andre skolene vil bli invitert til å delta.

Dette omfatter både teoretisk og praktisk opplæring, og elevene får diplom etterpå.

Sykkelutleie?

For å få en så bred forankring som mulig i sykkel-satsingen inviterer folkehelsekoordinator Steinar Strand nå til idémyldring. Konkret ber han om forslag til to sykkel-tiltak som skal gjennomføres i 2012 i tillegg til trafikkopplæringen som er nevnt.

Dette kan være enkle tiltak, som natursti eller rebusløp på sykkel, sykle til jobben- aksjon ved bedrifter, sykkelstativ på egnede plasser, utleie av sykler, m.m.

Motivere
Steinar Strand sier at sykkel er viktig både som framkomstmiddel, rekreasjon og trim.

-  Vi håper at foreninger eller bedrifter kan arrangere sykkeltur for folk flest, gjerne flere steder i kommunen. I tillegg hadde det vært fint om bedrifter kan motivere sine ansatte til økt bruk av sykkel, både til jobben og i fritida.

Folkehelsekoordinatoren ønsker lykke til i idémyldringa, og opplyser at kulturkontoret står til rådighet for å koordinere tiltak. – Vi kan også sørge for kontakt med Trygg Trafikk, og med sportsforretninger for å forhandle fram gode avtaler ved premiering, sier han.

Forslag til tiltak kan sendes på e-post til steinar.strand@sorfold.kommune.no eller overbringes på telefon. Strand kan treffes på 75 68 53 34  eller 47634955.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015