Takstnemnd og klagenemnd

Kommunestyret velger takstnemnd og klagenemnd etter eiendomsskatteloven for den kommunale valgperiode. Her ser du hvem som er medlemmer av disse for perioden 2015-2019. De faste representantene har hver sin personlige vara i disse nemndene.

Takstnemnd etter eiendomsskatteloven:

  • Asbjørn Knutsen (leder), med personlig vara Liv Reffhaug, begge AP
  • Tor Arne Ankjell (nestleder), med personlig vara Renate Storeide, begge AP
  • Kristin Hedstrøm (SV), med personlig vara Geir Anders Berg (SP)

Klagenemnd etter eiendomsskatteloven:

  • Ronny Myhre (leder), (H), med personlig vara Kolbjørn Mathisen (AP)
  • Rune Edvardsen (nestleder), med personlig vara Bente Grovassbakk, begge AP
  • Katrin Elvebakk, med personlig vara Unn Karin Pedersen, begge AP
  • Ulf Roger Strøksnes, med personlig vara Ingvald Sørfjord, begge SV
  • Kristin W. Johansen (H), med personlig vara Silje Sørfjordmo Paulsen (SP)

 

Sist oppdatert den 13. januar 2016