Fra tannhelse til helse

Tannhelsetjenesten har flyttet ut av Rådhuset, og leieavtalen utløper ved årsskiftet. Helsestasjonen skal inn i de ledige lokalene, og kommunestyret har bevilget 200.000 kroner til ombygging.

Tidligere tannlegelokaler på Rådhuset

HELSESTASJONEN SKAL INN. I denne delen av Rådhuset har det i alle år vært tannlegekontor. Nå er det slutt, og helsestasjonen skal inn i de ledige lokalene.

Den observante kan for øvrig legge merke til en artig detalj på dette bildet: Vi skimter et lys og en person inne på venterommet, men dette er speilbildet av psykiske helsearbeider Roy Larsen, som sitter i fløyen vis a vis.

Helse trenger mere plass

I 1984 ble Rådhuset påbygd med det såkalte miljøbygget, som rommer bibliotek, Rådhussal, kjøkken og en del kontorer.

Helt siden da har tannhelsetjenesten leid lokaler på Rådhuset, med samme inngang som biblioteket. Nå står tannlegelokalene tomme, og det er tatt en beslutning om å bruke den ledige plassen til helseformål.

Det er ingen hemmelighet at forholdene inne på helse er noe trange, særlig etter at en bit av helsestasjonens areal ble fradelt til et lite kontor for psykisk helsearbeider.

Nå er det bedring i sikte.

Innhenter pristilbud

I siste møte før jul bevilget kommunestyret 200.000 kroner til ominnredning av lokalene, og avdelingsingeniør Asbjørn Knutsen kan fortelle at han har kontaktet tre firma for å få pristilbud på ombyggingen.

Sist oppdatert den 09. september 2015