Telefonbrudd skaper problemer

Telefonnettet for både fasttelefon og mobil ligger nede i Sørfold og flere andre kommuner. Vi oppfordrer folk til å besøke hjemmeboende eldre som er avhengig av telefon.

Mange eldre er alene. Illustrasjonsfoto: Sørfold kommune.
Alene. Kjenner du noen eldre som ikke får kontakt med omverdenen uten telefon? Dra gjerne innom så de ikke føler seg så isolert, og kanskje trenger de hjelp til noe.
 
Transmisjonsfeil
Telenor kan melde at det har oppstått en transmisjonsfeil, som gjør at
fastnett telefoni, mobil og bredbånd i området Fauske og Bodø kommune er berørt.
Fastnett bredbånd og mobil i Sørfold, Sortland og Tysfjord er også rammet, samt fastnett bredbånd i Hamarøy kommune. Problemene har oppstått på formiddagen, og Telenor har sendt ut folk for å rette feilen.

Legekontoret
Telefonbruddet innebærer at folk heller ikke kommer fram på telefon til legekontoret. Når det gjelder legekontoret på Straumen, kan folk komme dit fram til kl. 15.00. Etter dette klokkeslettet bes man oppsøke legevakten på Fauske.
 
Trygghetsalarm
Også trygghetsalarmene er berørt. Hjemmetjenesten er i ferd med å kjøre ut til alle som har trygghetalarm for å se til dem og informere om situasjonen, men kommunen setter pris på om også pårørende, naboer og andre kan vise omtanke i denne situasjonen.
 
Både kommunen og Telenor håper problemene blir løst i løpet av dagen (torsdag).
 
Sist oppdatert den 09. september 2015