Telefonkatalog

 

 

Telefonkatalog
ADMINISTRASJON (Rådhuset på Straumen Kontaktpunkter
Sentralbord/servicetorg:
Tlf nr: 75685000
Telefaks: 75685001
Kundemottak/resepsjon: Tlf nr: 75685012
Stabsleder Lillian Martinussen Tlf nr: 75685014
E-post. lillian.martinussen@sorfold.kommune.no
Rådmannskontoret:
 
Rådmann
Ørjan Higraff
Tlf nr: 75685011
Mobil nr: 91856749
E-post: orjan.higraff@sorfold.kommune.no
Personalsjef
Gunn Ellingsen
Tlf nr: 75685016
Mobil nr: 95925622
E-post:  gunn.ellingsen@sorfold.kommune.no
Kommunalsjef
Lisbeth Bernhardsen
Tlf nr: 75685006
Mobil nr: 46824305
E-post: lisbeth.bernhardsen@sorfold.kommune.no
Ordfører
Lars K. H. Evjenth
Tlf nr: 75685015
Mobil nr: 97561682
E-post: ordforer@sorfold.kommune.no
IT-ansvarlig
Helge Nikolaisen
Mobil nr: 90587889
E-post: helge.nikolaisen@sorfold.kommune.no

 

Lærling IT Jonas Kosmo
 
Mobil nr: 90118534
jonas.kosmo@sorfold.kommune.no
 
Lærling IT Roger Isaksen

Mobil nr: 90116301
roger.isaksen@sorfold.kommune.no

 

 

Omsorgstjeneste :
i det tidligere kraftlagsbygget på Straumen.
 
Enhetsleder hjemmetjeneste
Siv Helskog
Tlf.nr: 75685042
Mobil nr: 94808902.
E-post: siv.helskog@sorfold.kommune.no
Enhetsleder institusjon
Laila  Furre
Tlf.nr:75685043
Mobil nr: 95727621
E-post:laila.furre@sorfold.kommune.no
Rådgiver NAV/helse/ omsorg
Kjell Eilertsen
Tlf nr: 75685045
Mobil nr: 46937120
Konsulent tildeling
Siri Slettmyr
Tlf.nr: 75685044
Mobil nr: 91620930
E-post: tildelingskontoret@sorfold.kommune.no
   
Konsulent bemanning
Gunnbjørg Olufsen
Tlf.nr: 75685031
Mobil nr: 95747125
E-post: bemanningskontoret@sorfold.kommune.no
   
Fagforeninger:  
Fagforbundet i Sørfold
Tlf nr: 75685020
Mobil nr: 95107171
E-post: fagforbundet@sorfold.kommune.no
Utdanningsforbundet
 
Mobil nr: 41302986
Sykepleierforbundet
Tlf nr: 75685050
Økonomiavdeling:
 
Økonomisjef
Kjellaug Bendiksen
Tlf nr: 75685010
Mobil nr: 99151709
E-post: kjellaug.bendiksen@sorfold.kommune.no
 
Faktura, 
Trine Vedal
 
Tlf nr: 75685003
E-post: trine.vedal@sorfold.kommune.no
 
Lønningskontor,
Merete Pedersen
 
Tlf nr: 75685004
E-post: merete.pedersen@sorfold.kommune.no
 
Lønningskontor,
Turid Willumstad
 
Tlf nr: 75685007
E-post: turid.willumstad@sorfold.kommune.no
 
Økonomi,
Bente Storåker
 
Tlf nr: 75685008
 
Skatt/Regnskap,
Anniken Pedersen
 
Tlf nr: 75685005
E-post: anniken.pedersen@sorfold.kommune.no
Legekontor Straumen
Tlf nr: 75685140
Mobil nr:
E-post: legekontor@sorfold.nhn.no
Telefaks Legekontor
nr: 75685141
Øyeblikkelig hjelp i kontortiden
Tlf nr: 75685143
Helsesøster
Sissel L. Olsen
Tlf nr: 75685144
Mobil nr: 90857423
E-post: helsesoster@sorfold.nhn.no
Familiehjelper Janne Paulsen Tlf.nr:75685154
Mobil nr:48267338
E-post: janne.paulsen@sorfold.kommune.no
   
Straumen skole, helsesøster Tlf.nr: 75685151
 Kreftsykepleier Hilde M Paulsen
Tlf. nr. 75685155
Mobil nr. 97710742
 Koordinator rus/psykisk helse
 Roy Larsen
Tlf. nr. 75685156
Mobil nr. 48212654
Kulturkontoret:
 
Kultursjef
Bente Braaten
Tlf nr: 75685333
Mobil nr: 97530437
E-post: kultur@sorfold.kommune.no
 idrettsleder/
prosjektleder veinavn
Steinar Strand
Tlf nr: 75685334
Mobil nr: 47634955
E-post: steinar.strand@sorfold.kommune.no
Biblioteket:
 
Ekspedisjon Bibliotek
Rita Karlsen
Tlf nr: 75685330
Mobil nr:
E-post: bibliotek@sorfold.kommune.no
Telefaks Bibliotek
Tlf nr: 75685331
Mobil nr:
E-post:
Biblioteksjef Elin J. Rønningen
 
Tlf nr: 75685332
Mobil nr:
E-post: elin.ronningen@sorfold.kommune.no
Kulturskolen:
 
Kulturskoleleder
Ragnhild Hansen
 
Tlf nr: 75685182
Mobil nr: 41617970
E-post: rhh@sorfold.kommune.no
Distriksmusikere:
 
Sveinar Aase
Tlf nr:
Mobil nr: 41339405
E-post: sveinar.aase@sorfold.kommune.no
Ole-Anders Seines
Tlf nr:
Mobil nr: 46814276
E-post: oaseines@sorfold.kommune.no
John Kristian Karlsen
Tlf nr:
Mobil nr: 97631297
E-post: jkk@sorfold.kommune.no
 Kulturskolelærer
Andreas Kopland Berger
Mobil nr: 46792667
E-post: andreas.berger@sorfold.kommune.no
Opplæring:
 
Rådgiver oppvekst
vakant
 
Mobil nr:
E-post:
Voksenopplæring Arve Antonsen

Tlf.nr:75685208
Mobil nr. 41555148
E-post: arve.antonsen@sorfold.kommune.no

 

Newtonlærer Bjørnar Pettersen Mobil nr. 91393388
E-post: bjornar.pettersen@sorfold.kommune.no
   
 
NAV
Åpningstid: 10.00 - 14.00 (ma, tirs, tors,)
 
Tlf. 55 55 33 33
Faks: 21054151
 NAV-leder Elisabeth Laksosnes
 
 Tlf.nr. 55 55 33 33
Mobil nr: 417 53 888
Fagleder kommunale tjenester/
Barnevernleder
Bente Trones
 
tlf. nr. 55 55 33 33
Mobil nr: 94886756
E-post: bente.trones@nav.no
 
Barneverntjenesten
Kari Øxning
Tlf nr: 55 55 33 33
Mobil nr: 94808657
E-post:  kari.oxning@nav.no
Barneverntjenesten
Kari Hansen Setså
Tlf. nr: 55 55 33 33
Mobil nr: 90194437
E-post: kari.hansen.setsa@nav.no
Økonomisk sosialhjelp/husbanksaker/bostøtte
Bente Pedersen
 Tlf.nr. 55 55 33 33
Sosiale tjenester (støttekontakt/besøkshjem)
Gjertrud Annbjørg Jensen
Tlf. nr: 55 55 33 33
E-post: gjertrud.annbjorg.jensen@nav.no
Statlige tjenester
Hilde Dybwad
Tonje Helen Normann
Tlf. 55 55 33 33
E-post: hilde.dybwad@nav.no
E-post: tonje.helen.normann@nav.no
Flyktningekoordinator Ermin Krehic Mobil nr: 91697507
  E-post: ermin.krehic@sorfold.kommune.no
Teknisk/næring:  

Kommunalsjef
Kurt Peder Hjelvik

Tlf. nr: 75 68 53 67
Mobil nr: 90527529
E-post: kph@sorfold.kommune.no

Kommunaltekn.
Trond Nyquist
Tlf nr: 75685364
Mobil nr: 94168697
E-post: trond.nyquist@sorfold.kommune.no
Bygg,
Rita Helen Berg

Mobil nr: 97066218
E-post: rita.berg@sorfold.kommune.no
Byggesaksbehandler
Eirik Stendal
Tlf.nr. 75685362
Mobil nr. 41449281
E-post: eirik.stendal@sorfold.kommune.no
Oppmåling,
 
Tlf nr: 75685366
Mobil nr:
E-post:
Næringssjef Gerd Bente Jakobsen
Tlf nr: 75685013
Mobil nr: 90506096
E-post:
Landbruks-/næringskonsulent
Sissel Johansen
Tlf.nr. 75685365
Mobil nr:
E-post: sisssel.johansen@sorfold.kommune.no
 
 
Vakttelefon teknisk
 
Tlf nr:
Mobil nr: 41604859
E-post:
Teknisk Verksted
 
Formann
Jan Ove Kristiansen

Mobil nr: 97561653
E-post: janove.kristiansen@sorfold.kommune.no
Telefaks
Tlf nr: 75685381
Mobil nr:
E-post:
Matsal
Tlf nr: 75685376
Mobil nr:
E-post: teknisk.verksted@sorfold.kommune.no
Odd Kåre Bernhardsen
(Liten Lastebil)
Mobil nr: 48114425
E-post: oddkb@sorfold.kommune.no
   
Sverre Hansen
(Stor Lastebil)
Mobil nr: 97561782
E-post:
Gunnar Elvebakk
JCB Hjullaster
Mobil nr: 90562969
E-post:
Veghøvel
Mobil nr: 99247341
E-post:
Lundberger
Tlf nr:
Mobil nr: 91360398
E-post:
Rune Edvardsen Mobil nr:90042920
E-post: rune.edvardsen@sorfold.kommune.no
Vaktmesterkorps
 
Hugo Moen Mobil nr. 99247341
E-post: hugo.moen@sorfold.kommune.no
Ingvald Sørfjord
Mobil nr: 48117420
E-post: ingvald.sorfjord@sorfold.kommune.no
Henning Øwre
Mobil nr: 99225669
Stein-Inge Storstein Mobil nr: 41762483
E-post: stein.storstein@sorfold.kommune.no
Lars-Arne Larsen Mobil nr: 47893719
E-post: lal@sorfold.kommune.no
John Eivind Laxaa (nordsia) Mobil nr: 48034663
E-post: jel@sorfold.kommune.no
Stig Elvebakk (Røsvik) Mobil nr: 48114527
E-post: stig.elvebakk@sorfold.kommune.no
SØRFOLD ELDRESENTER:
 
 
Vaktrom
Tlf nr: 75685050
Mobil nr: 95000315
E-post: vaktrom.ses@sorfold.kommune.no
Telefaks
Tlf nr: 75685051
Mobil nr:
E-post:
Avdelingsleder Trine Lise Jensen Tlf.nr: 75685052
Mobil nr: 911 86 624
E-post: tlj@sorfold.kommune.no
Kjøkken
Tlf nr: 75685056
Mobil nr:
E-post:
Pasient-telefon korridor Nord
Tlf nr: 75685058
Mobil nr:
E-post:
Pasient-telefon korridor Sør
Tlf nr: 75685059
Mobil nr:
E-post:
Hjemmetjeneste  
Avdelingsleder Sør, Straumen
Mona Wiik
Tlf. nr. 75 68 50 27
Mobil nr. 91523254
E-post: mona.wiik@sorfold.kommune.no
Hjemmesykepleien Tlf. nr. 75 68 50 38
 Mobil nr: 915 87 493
Hjemmehjelp   Mobil nr.: 482 71 475
Ergoterapeut
Ingunn Dalhaug
Tlf. nr. 75 68 50 48
Mobil nr: 91140065
E-post: ingunn.dalhaug@sorfold.kommune.no
Miljøtjenesten Tlf. nr. 75 68 50 28
Mobil nr: 91599091
BPA Bergveien Mobilnr: 948 34 254
Avlastningsbolig for barn Mobil nr: 952 54 558
Fysioterapi
 
Fysioterapi Kristin N Jakobsen
Tlf nr: 75685150
Mobil nr: 41237705
E-post:
Fysioterapi Rakel Pettersen
Tlf nr: 75685153
Mobil nr: 95732644
E-post: fysio@sorfold.kommune.no
Fysioterapi
Heidi Jensen
Tlf nr: 75685152
Mobil nr: 97466041
E-post:
Sørfold sykehjem
 
Kontor, Sekretær
 
Tlf nr: 75685060
Mobil nr:
Telefaks
Tlf nr: 75685061
Mobil nr:
E-post:
Avdelingsleder  Wanja Olsen Tlf. nr. 75685063
Mobil nr. 90778468
E-post: wanja.olsen@sorfold.kommune.no
   
 
 
Kjøkken
Tlf nr: 75685065
Mobil nr:
E-post: kjokken.sykehjem@sorfold.kommune.no
Avdeling I, Vaktrom
Tlf nr: 75685068
Mobil nr:
E-post: avdeling1.ss@sorfold.kommune.no
 
Avdeling II, Vaktrom
Tlf nr: 75685075
Mobil nr:
E-post: avdeling2.ss@sorfold.kommune.no
   
Vaktmester
Stig Elvebakk
Tlf nr: 75685080
Mobil nr: 48114527
E-post: stig.elvebakk@sorfold.kommune.no
Elvheim Bokollektiv/ Hjemmetjeneste Nord 
 
Vaktrom
Tlf nr: 75685120
Mobil nr:
E-post: vaktrom.elvheim@sorfold.komune.no
Telefaks
Tlf nr: 75685121
Mobil nr:
E-post:
Avdelingsleder
Mona Wiik
Tlf nr: 75685159
Mobil nr: 91523254
E-post: mona.wiik@sorfold.kommune.no
Hjemmesykepleie nord
Tlf nr: 75685120
Mobil nr: 48216449
E-post:
Kjøkken
Tlf nr: 75685122
Mobil nr:
E-post:
Demensteam Sørfold kommune:  
Leder demensteam
Mobil nr: 95365235
 
BARNEHAGER:
 
Løkta Barnehage, Røsvik
 
Kontor, styrer Liss-Mona Abrahamsen
 
Tlf nr: 75685035
Mobil nr: 90653586
E-post: lea@sorfold.kommune.no
Avdelinger
Tlf nr: 75685305
Mobil nr: 95747528
E-post:
Straumen Barnehage
 
Kontor styrer
Brith Danielsen
Tlf nr: 75685390
Mobil nr: 48066201
E-post: straumen.barnehage@sorfold.kommune.no
Møterom
Tlf nr: 75685393
E-post: personal.straubhg@sorfold.kommune.no
Avdeling 1 (Tussi)
Tlf nr: 75685398
Mobil nr: 91006582
E-post:
Avdeling 2 (Tigergutt)
Tlf nr: 75685395
Mobil nr: 95419939
E-post:
Avdeling 3 (Ole Brumm)
Tlf nr: 75685396
Mobil nr: 90968752
E-post:
Avdeling 4  (Nasse Nøff)
Tlf nr: 75685397
Mobil nr: 90772401
E-post:
SKOLER:
 
Nordsia oppvekstsenter
 
Hovednummer
Tlf nr: 75685230
Mobil nr:
E-post: leirfjorden.skole@sorfold.kommune.no
Kontor, Liv Elin Lorentsen
Tlf nr: 75685230
Mobil nr: 90154863
E-post: lel@sorfold.kommune.no
Rektor Arne-Harry Nilsen
Tlf nr: 75685232
Mobil nr: 46816341
E-post: ahn@sorfold.kommune.no
Serverrom
Tlf nr: 75685233
Mobil nr:
E-post: tor.eggesvik@sorfold.kommune.no
Arbeidsrom lærere
Tlf nr: 75685234
 
Røsvik Skole
 
Hovednummer/Kontor
Tlf nr: 75685210
Mobil nr:
E-post: rosvik.skole@sorfold.kommune.no
Kontor, Lisbeth Eidissen
Tlf nr: 75685210
Mobil nr:
E-post: lisbeth.eidissen@sorfold.kommune.no
Rektor Trude Gleinsvåg
Tlf nr: 75685212
Mobil nr: 90935325
E-post: trude.gleinsvaag@sorfold.kommune.no
Arbeidsrom Lærere
Tlf nr: 75685215
Mobil nr:
E-post:
Bibliotek
Tlf nr:
Mobil nr:
E-post: rosvik.biblitoek@sorfold.kommune.no
Klubbrom/SFO
Tlf nr: 75685218
Mobil nr: 91579689
E-post: rosita.leirvik@sorfold.kommune.no
 
 
Straumen Skole
 
Sentralbord, Solfrid Skar Wold
Tlf nr: 75685190
Mobil nr: 41555148
E-post: solfrid.wold@sorfold.kommune.no
Telefaks
Tlf nr: 75685191
Mobil nr:
E-post:
Trådløs tlf Ekspedisjon
Tlf nr: 75685199
Mobil nr:
E-post:
Rektor
Tord Valla
Tlf nr: 75685189
Mobil nr: 95877048
E-post: tord.valla@sorfold.kommune.no
Inspektør
 
Tlf nr: 75685189
Mobil nr:
E-post:
Voksenopplæring Randi Pedersen Tlf. nr: 75685208
Mobil nr: 97013907
E-post: randi.pedersen@sorfold.kommune.no
Newtonlærer Bjørnar Pettersen Mobil nr. 468 33 701
E-post: bjornar.pettersen@sorfold.kommune.no
Arbeidsrom Team B (5-7 kl)
Tlf nr: 75685194
Mobil nr:
E-post:
Arbeidsrom Team C (8-10 kl)
Tlf nr: 75685195
Mobil nr:
E-post:
Arbeidsrom Team A (Paviljong)
Tlf nr: 75685196
Mobil nr:
E-post:
SFO
Tlf nr: 75685197
Mobil nr: 91188132
E-post: marit.megaard@sorfold.kommune.no
Vaktmester
Lars A Larsen
Tlf nr: 75685193
Mobil nr: 47893719
E-post: lal@sorfold.kommune.no
SØRFOLD SOKN:
 
Kirkekontoret
Åpningstid: 10.00 - 14.30 , Onsdag stengt
 
Kirkeverge
Mariann Strømdal
Tlf nr: 75685370
Mobil nr: 40475346
E-post: sorfold.sokn@sorfold.kommune.no
Telefaks
Tlf nr: 75697688
Mobil nr:
E-post: kirkeverge@sorfold.kommune.no
 
Sokneprest Lisbeth Gieselmann
 
Tlf nr: 75685372
Mobil nr:
E-post: soknepresten@sorfold.kommuine.no
Diakoni
Connie Bakken
Tlf nr: 75685373
Mobil nr: 91358877
E-post: diakoni@sorfold.kommune.no
Organist
Piotr Repnik
Tlf nr: 75685374
Mobil nr: 94136472
E-post: piotr.repnik@sorfold.kommune.no
Kirkegård Røsvik,
Jan Wiik
Tlf nr: 75685375
Mobil nr: 99227809
E-post: jan.wiik@sorfold.kommune.no
Beredskapstelefon prest
Tlf nr:
Mobil nr: 91655878
E-post:

 


 

Sist oppdatert den 12. april 2017