Kartlegger teleslynger

Kommunalt råd for universell utforming oppsummerer sitt arbeid i 2010. De har blant annet kartlagt teleslynger i offentlige bygg, og dette vil de følge opp i 2011.

Roald Larsen, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

T for teleslynge.  – Alle offentlige bygg med teleslynge skal merkes med dette symbolet, sier vaktmester Roald Larsen, her i Rådhussalen. Han er medlem av kommunalt råd for universell utforming.

 Navneskifte
Kommunestyret vedtok tidlig i 2010 at dette rådet skal hete Kommunalt råd for universell utforming. Tidligere var betegnelsen Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 Rådet består av:

Gisle Hansen,  politisk valgt med personlig vara Heidi Johansen

Roald Larsen – oppnevnt av rådmannen

Jorun Bringsli, valgt av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Løsninger for alle
Rådet for universell utforming har som hovedfokus å finne løsninger som passer for alle. Universell utforming handler om god utforming, der tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne blir hovedløsningen. Dette innebærer at utforming av det fysiske miljø blir slik at hovedløsningen kan brukes av flest mulig, ikke minst familier med små barn i barnevogn og eldre.

Flere eldre
Inntil for få år siden var fokuset på tilrettelegging for funksjonshemmede. Universell utforming går mye lengre enn til å skape sosial integrering. Universell utforming bidrar også til innovativ design, dermed nye og bedre muligheter for næringslivet. Dette igjen kan åpne nye markeder for fremtidige produkter som etterspørres av nye forbrukergrupper.

Den demografiske utviklingen går mot flere eldre. Mange vil etter hvert få nedsatt funksjonsevne, og dette må tas hensyn til innenfor alle sektorers arbeid.

 Hjelp til å høre bedre
I 2010 har rådet startet en kartlegging av teleslynger i offentlige bygg. Vi har bedt Roald Larsen forklare hva en teleslynge er og hvordan den fungerer.

-  Teleslynge er et hjelpemiddel for mennesker som er tunghørte og bruker høreapparat.  En teleslynge består av en slyngeforsterker og en kabel. Forsterkeren kobles til f. eks. TV og radio i hjemmene, og i offentlige bygg kan den kobles til det ordinære lydanlegget, sier Roald Larsen.

 Radiosignal
-
Slyngen sender et radiosignal fra en mikrofon eller annen lydkilde, og høreapparatet fungerer da som en radiomottaker. Slyngeforsterkeren tilpasser signalet og sender det ut som modulert strøm gjennom slyngekanalen.

Teleslynger kan benyttes av flere samtidig, forklarer Roald Larsen.

 Hvilke andre saker har vært behandlet i kommunalt råd for universell utforming i 2010?

 Last ned og les:

 Rådets årsmelding for 2010 (pdf)

Sist oppdatert den 09. september 2015