Temadager om brannvern

–Vi skal arrangere temadager om brannvern og trenger kaffekokere, sa Unni Storhaug i kommunens forebyggende team. Slikt lar seg løse når 27 ildsjeler er samlet til møte, og grendelagene sa straks ja.

F.v. Unni Storhaug og Ingunn Dalhaug

F.v. Unni Storhaug og Ingunn Dalhaug er begge med i Sørfold kommunes forebyggende og helsefremmende team. 16. februar var de til stede på det årlige kontaktmøtet for alle lag og foreninger i Sørfold.

Forebyggende hjemmebesøk er godt i gang

På møtet informerte de to om prosjektet der alle hjemmeboende over 75 år får tilbud om besøk, som er godt i gang.

Teamet er ferdig med besøksrunden i nordre deler av kommunen, og har fått mange nyttige tilbakemeldinger og ønsker fra de eldre. 

Et av målene i prosjektet er å legge til rette for at folk kan bo hjemme så lenge som mulig. Da er det viktig å ha fokus på beredskap og alt som kan forebygge ulykker og uhell – og brann.

Samarbeider med Salten Brann

– I samarbeid med Salten Brann skal vi arrangere temadager om brannvern. De vil vise hvordan et brannslukningsapparat virker, og folk kan få prøve selv.  Vi oppfordrer alle over 60 år til å komme på en av temadagene, og spesielt de som aldri har prøvd å bruke et brannslukningsapparat, sier Unni Storhaug.

 Hun var forberedt på å måtte ta en egen ringerunde for å skaffe lokale samarbeidspartnere som kan sørge for enkel servering på temadagene. 

Men det var ikke nødvendig. Til stede på kontaktmøte for kulturlivet 16. februar var nemlig lederne i hvert av grendelagene på nordsia: Strøksnes, Mørsvikbotn og Leirfjorden.  De tok utfordringen på strak arm, og sa straks ja til å ta seg av kaffeserveringen.

Opplegget for temadagene blir slik:

  • Torsdag 16. mars kl. 11.00-14.00 på Mørsvik skole. Kaffe med nokka attåt v/ Mørsvikbotn grendelag
  • Onsdag 22. mars kl. 11.00-14.00 på Møteplassen, Strøksnes. Kaffe med nokka attåt v/ Strøksnes grendelag
  • Onsdag 29. mars kl. 11.00-14.00 på Elvheim, Elvkroken. Kaffe med nokka attåt v/ Leirfjorden grendelag.

Fellesinfo for alle temadagene:

  • Salten Brann deltar. De viser hvordan et brannslukningsapparat virker, og de frammøtte oppfordres til å prøve. 
  • Målgruppe for temadagene er alle over 60 år.
  • Skyss kan ordnes ved henvendelse til Unni Storhaug, tlf. 916 20 453.

Temadagene blir også kunngjort i kulturkalenderen for mars og april, som kommer i postkassene i slutten av februar.

Delte ut hefte om hvordan inkludere

På møtet for Sørfolds kulturliv 16. februar delte Unni Storhaug og Ingunn Dalhaug også ut temahefter fra Helsedirektoratet.

Dette handler om hvordan frivillige organisasjoner kan inkludere eldre og personer med demens.

Kontaktmøte for kulturlivet 16. februar 2017

Det var godt oppmøte på årets kontaktmøte for kulturlivet 16. februar: 27 personer som representerte like mange foreninger. Vi kommer tlibake med referat og mere om møtet senere.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert den 17. februar 2017