Tilgjengelig for alle

Universell utforming handler om å skape et mer inkluderende samfunn, der ingen stenges ute eller inne. Når kommunestyret møtes 25. oktober, er den første timen satt av til dette temaet.

Hovedinngangen til Rådhuset

VELKOMMEN. Hovedinngangen til Rådhuset har en utforming som gjør det lett å komme inn med rullestol og rullator. Dørene åpner seg av seg selv, og det er trinnfri atkomst fra høyre.

Besøk fra Husbanken
Til tematimen i kommunestyret kommer Arvid Olsen for å holde innledning. Han er rådgiver i Husbanken region Bodø, og vil orientere politikerne om Husbankens engasjement omkring universell utforming. Dette skjer torsdag 25.oktober kl. 10.00 i Rådhussalen.

Trenger en plan
Tor Ankjell er leder i Sørfolds råd for universell utforming, og han forteller at førsteprioritet for rådet er å få på plass en kommunal plan for universell utforming.

Denne skal ha en tidshorisont fram mot 2025, da hele Norge skal være universelt utformet.

Fastsette standard for bygg og anlegg
I planen fastsetter man en standard for f.eks. inngangsparti ved bygg, busskur og fortau.

-  Deretter kan vi fokusere på enkeltsaker i planen og arbeide med dem. Med en slik arbeidsmåte kan vi definere våre arbeidsoppgaver og vurdere om vi har nådd målene i ettertid, sier Tor Ankjell.

Fortau med ledelinje

BRA. I forbindelse med opprydding i krysset på Straumen etter oppgravingen har det kommet nytt fortau med ledelinje. Dette er rådet svært fornøyd med.

Jorun Bringsli og Roald Larsen

UJEVNT. Jorun Bringsli og Roald Larsen er med i råd for universell utforming. De ser fram til at den knudrete asfalten og fortauet også på denne siden av krysset blir utbedret. Pr. i dag er det ikke godt å gå her med barnevogn eller rullator.

Med i byggekomitéer
Ankjell synes det er bra at rådet er med i byggekomitéene for utbygging og rehabilitering av både Straumen skole og Røsvik skole.

-  Dermed kan man ta hensyn til universelle tiltak allerede i planfasen. Dette gir de beste løsningene og kan være med på å redusere kostnadene, forklarer han.

Planstrategi
Kommunens planstrategi for 2012-2016 ligger i disse dager på offentlig høring.
Mer om dette:

Kommunal planstrategi

Rådet vil be om at plan for universell utforming tas inn i listen over planer som skal utarbeides eller videreføres.

Som vanlig er møtet i kommunestyret åpent for publikum, og dette gjelder selvsagt også for tematimen før politikerne tar fatt på selve sakslisten. Vel møtt til Rådhussalen torsdag 25. oktober kl. 10.00.

Også nyttig for administrasjonen
Roald Larsen håper at enhetslederne også har anledning til å være til stede under tematimen i kommunestyret.

Jorun Bringsli og Roald Larsen åpner tung dør

TUNG DØR. Dette er inngangen til hjemmetjeneste Sør, som nå holder til i 2. etasje i Coop-bygget. -  Her kommer det ny dør og ny rampe, denne er altfor tung å åpne, sier Roald Larsen og Jorun Bringsli.

Råd for universell utforming i Sørfold består av:

  • Tor Ankjell, leder, med personlig vara Anne-Lise Evjen Lillegård ( begge AP)
  • Gisle Hansen (SP), med personlig vara Eivor Ann Pedersen (FRP)
  • Merete Bjørknes, oppnevnt av Samarbeidsforum for funksjonshemmede (SAFO)
  • Jorun Bringsli, oppnevnt av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
  • Roald Larsen, oppnevnt av rådmannen.
Hva betyr universell utforming?
  • Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av så mange mennesker som mulig, uten behov for tilpasning og spesiell utforming
  • Hensikten er å forenkle livet for alle.

Henvendelser til Sørfolds råd for universell utforming kan rettes til leder Tor Ankjell, tlf. 915 39968, e-post ta.fauske@nfk.no eller til kommunens postmottak, som er felles sekretariat for alle utvalg. Tlf. 75 68 50 00, e-post: post@sorfold.kommune.no

Sist oppdatert den 09. september 2015