Tematime i kommunestyret

Når kommunestyret møtes 19. november, blir det flere informasjonstema før de tar fatt på sakslisten. Det skal informeres om utvalgt kulturlandskap i jordbruket, om resultatene av en spørreundersøkelse blant ungdom og om kommunestruktur.

Oskar Puschmann

Oskar Puschmann fra Skog og landskap skal informere kommunestyret om endringer i kulturlandskapet. Her er han i gang med fotodokumentasjon på Engan på årets slåttedag.

Tre tema

Kommunestyremøtet starter kl. 10.00 tirsdag 19. november i Rådhussalen, og som vanlig er det åpent for publikum.

Det blir informasjon om tre tema: Utvalgt kulturlandskap, ungdomsundersøkelse og kommunestruktur, og opplegget for dette ser slik ut:

Informasjon om Utvalgt kulturlandskap i jordbruket:

  •  Arne Farup fra Fylkesmannen i Nordland informerer om Utvalgt kulturlandskap generelt, og Utvalgt kulturlandskap i Nordland spesielt.
  • Annette Bär fra Bioforsk, Tjøtta, skal informere om skjøtselsplan for Engan-Ørnes og Kjelvik, oppfølging av denne og veien videre.
  • Oskar Puschmann fra Skog og landskap: dokumentasjon av endringer i landskapet.

Det vil også bli orientering om:

  • Ungdatabase (spørreundersøkelse blant ungdom) v/ folkhelsekoordinator Steinar Strand og helsesøster Janne T. Paulsen
  •  Kommunestruktur, informasjon v/ ordfører Lars Evjenth

Her kan du se hva som skal behandles av saker i kommunestyret:

Innkalling kommunestyret 19. novmber (pdf)

Sist oppdatert den 09. september 2015