Økende optimisme i Røsvik

Elevtallet stiger, og bygda har fått ny gymsal og renovert samfunnshus. - Og skolen binder sterke bånd til kystkulturen, skriver rektor Halvard Toften ved Røsvik skole i sin regnskapsrapport for årets 8 første måneder.

Ny gymsal og renovert samfunnshus i Røsvik

KULTURHUSET. Her er Røsvik skole med ny gymsal og nyrenovert samfunnshus,  fotografert fra fjellet av Halvard Toften.

Venter flere innflyttere

Røsvik skole har nå 51 elever, med 29 på småtrinnet, 11 på mellomtrinnet og 11 på ungdomstrinnet. - Fra 1. november får skolen ytterligere 3 elever, hvorav 2 på ungdomstrinnet, skriver en fornøyd rektor.

God skatteinngang

Kommunens rapport for 2. tertial 2011 består av en innledende del om befolkningsutvikling og sammendrag av driftsregnskapet, samt nøkkeltall for skatt og rammeoverføring m.m. Av oversikten framgår det at skatteinngangen i perioden er god.

Deretter følger en rapport fra hver enkelt enhet som viser forbruk i forhold til regnskap, samt kommentarer til utgifter og inntekter. Sykefravær og personalstatus er også med.

Tertialrapporten skal behandles i formannskapet 11. oktober.

Last ned og les:

Tertialrapport 2 2011 (pdf)

NB! Det er laget innholdsfortegnelse som kommer fram som en blå knapp oppe til venstre etter at dokumentet er lastet opp. Ved å bruke denne, kan du enkelt klikke deg direkte inn på det du ønsker å se på, enten dette er Straumen skole, Hjemmetjeneste Nord, NAV eller hva det måtte være.

Sist oppdatert den 09. september 2015