Under 2000 igjen

Etter å ha nådd 2000 innbyggere i 1. kvartal 2010 er Sørfolds folketall nå nede i 1989. Dette går fram av rapporten for 2. tertial 2010, som kan lastes ned herfra.

Ann-Helen og Hugoe Moen fikk en datter 7. august, foto Saltenposten

Slik skal det gjøres. Kun 3 foldværinger ble født i 2. tertial 2010 , og dette er en av dem. Ann-Helen og Hugo Moen fra Straumen fikk en datter 7. august. Vi gratulerer foreldre og storesøster, og ønsker den lille velkommen. Foto: Saltenposten.

Skatt og rameoverføring
Tertialrapporten innledes med en oversikt over kommunens totale økonomiske situasjon når det gjelder skatt og rammeoverføringer. I tillegg vises befolkningsstatistikk.

Merforbruk på lønn
Regnskapet viser en merutgift på fast lønn på 1.298.373 kroner. Årsaken til dette er i hovedsak at det er fattet vedtak om opprettelse av stillinger uten at finansieringen er på plass.

Enhetene rapporterer
Etter den innledende og generelle delen følger enhetenes egne rapporter. Disse viser hvor mye penger som er brukt og hvordan utgifter og inntekter forholder seg til budsjettet. I motsetning til årsmeldingen, fokuserer tertialrapporten lite på resultater. Den er i hovedsak ment som et redskap for økonomistyring, slik at politikerne får innsyn i hvordan kommunens drift ligger an i forhold til vedtatt budsjett. Budsjettet er i denne forbindelse periodisert, dvs. tilpasset samme antall måneder som regnskapet gjelder for.

Tertialrapporten kan lastes ned herfra. Den er i pdf- format og er på 44 sider. Det kan derfor ta noen sekunder å få den opp. NB! Når du har lastet opp dokumentet, kommer det fram en liten blå Innholdsknappknapp oppe til venstre som ser slik ut. Klikk på den, og en innholdsoversikt kommer til syne. Nå kan du enkelt klikke deg direkte inn på de delene av rapporten som du er interessert i.

2. tertial omfatter perioden ut august.

Last ned og les:

Tertialrapport nr. 2 2010 (pdf)

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015