Tertialrapport

Kommunens regnskapsrapport for årets fire første måneder er klar, og den viser blant annet at skatteinngangen er god for denne perioden. Her kan du lese hva enhetene skriver om budsjettforbruk og drift.

Hjemmetjeneste Sør, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

HAR VOKST.  Som en følge av ny organisering, har Hjemmetjeneste Sør vokst de siste årene. Når den nye ergoterapeuten  er på plass etter sommeren, vil enheten ha nærmere 24 årsverk.  Dette går fram av tertialrapporten. Tjenesten har lokaler i venstre del av dette bygget på Straumen.

Skatteinngang

Tertialrapporten innledes med en oversikt over befolkningsendring, skatteinngang og lønnskostnader.

Statistikken viser en gledelig tilvekst på 5 innbyggere for perioden januar til april. 26 personer har flyttet inn til kommunen og 20 har flyttet ut. Videre er det 3 som er født og 4 døde.

Skatteinngangen er meget god for årets 4 første måneder, men hvordan de totale skatte – og rammeinntektene vil bli ved årets slutt er foreløpig vanskelig å si, da dette avhenger av flere faktorer.

Styringsverktøy

Økonomisk rapportering i løpet av året er et nyttig verktøy for økonomistyring. Da kan man se hvordan driften ligger an i forhold til budsjettet, og man kan sette inn tiltak for resten av året om nødvendig. Santidig kan en tertialrapport gi et noe skjevt bilde av totalsituasjonen, fordi budsjettet er periodisert, dvs. delt opp. Og dette kan slå  misvisende ut i noen tilfeller.

Nedgang i sykefraværet

Sykefraværet er på 6,3%. Dette er en nedgang på 1,5% i forhold til 2010. Langtidsfraværet er noe høyere enn korttidsfraværet.

Bruk innholdsknappen for å navigere

Dokumentet er på 44 sider, men ved hjelp av innholdsknappen kan du enkelt klikke deg fram til det du ønsker å lese.

Slik gjør du:

Når tertialrapporten er lastet opp, kommer det etter noen sekunder en blå innholdsknapp til syne oppe til venstre i selve pdf-dokumentet.  Her er et bilde som viser hvordan den ser ut:
Bilde av innholdsknapp

Når du klikker på denne, kommer det fram en innholdsoversikt. Og nå kan du klikke på et av punktene der, og kommer rett inn på den delen av rapporten du ønsker.

Last ned og les:

Tertialrapport nr. 1 2011 (pdf)

Kommunestyret behandler tertialrapporten i sitt møte 23. juni.

Sist oppdatert den 09. september 2015