Tid for influensavaksine

Høsten er tiden for å beskytte seg mot vinterens influensavirus, og en del mennesker anbefales å vaksinere seg. Her finner du informasjon om hvem dette gjelder.

F.v. Hilde Paulsen og Randi Lind ved legekontoret på Straumen

F.v. Hilde Paulsen og Randi Lind er to av de ansatte du møter i resepsjonen på legekontoret på Straumen.

Vaksinen anbefales til følgende grupper:

  • Voksne og barn med alvorlige luftveisinfeksjoner, spesielt de som har nedsatt lungekapasitet.
  • Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt de med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • Voksne og barn med sykdommer som gir nedsatt infeksjonsresistens
  • Beboere på alders – og sykehjem
  • Personer over 65 år
  • Personer med diabetes mellitus, type I og II.

Vaksinering foretas ved legekontoret på Straumen.          

Sist oppdatert den 21. oktober 2015