Tilbyr turistinformasjon

Kobbelv Vertshus tilbyr også i år å drive turistinformasjon og offentlig toalett for veifarende. Rådmannen foreslår overfor formannskapet at kommunen betaler 39.000 kroner for disse tjenestene.

Kobbelv Vertshus

Hotell, kafé og toalettstopp
Siden 2006 har Kobbelv Vertshus (bildet) hatt turistinformasjon for besøkende og veifarende, og like lenge har de vært medlem av Reiseliv i Hamsuns Rike.

2013 er sjette året de har helårs åpent.

–  Vår beliggenhet ved E6 gjør at vårt største marked er veifarende. Vi håper at flest mulig stopper hos oss for å ta seg tid til mat og drikke, men slik er det ikke alltid. Noen benytter oss  bare som toalettstopp, skriver daglig leder Hege Ruud ved Kobbelv Vertshus, som  ser det som viktig at toalettene er rene og ryddige.

Hun opplyser at bedriften bruker ca. 12.000 kroner til renhold av toalettene i høysesongen, og innkjøp av renholdsmidler og papir til toalettene beløper seg til ca. 22.000 kroner.

Tilbyr kjøp av tjenester
–  Statens Vegvesen har få eller ingen operative offentlige toaletter i området, skriver Ruud i sitt brev til kommunen der hun konkluderer med å tilby tjenester innen turistinformasjon og offentlig toalett til en pris av henholdvis 22.000 og 17.000 kroner for 2013.

Selger fiskekort
Når det gjelder turistinformasjon, har vertshuset brosjyrer og fergeruter, de selger kart og fiskekort, og er i tillegg behjelpelig med alt fra bestilling av rom og hytter til tips om turstier, fiske og friluftsaktiviteter.

Bru over Sørfjordelva

RUNDTUR. I nærområdet ved Kobbelv Vertshus kan man gå en fin rundtur, takket være denne brua over Sørfjordelva.

Stier er merket
–  7 turer i Sørfold er nå merket etter nasjonal standard, og vi kommer til å utvikle et kart sammen de andre kommunene i Hamsuns Rike for å informere om disse rutene, skriver Hege Ruud.

Formannskapet behandler denne saken 4. juni, og rådmannen innstiller til formannskapet å bevilge til sammen 39.000 kroner til kjøp av tjenester fra Kobbelv Vertshus.

Har gode åpningstider
–  Kobbelv Vertshus ligger ved E6, og har gode åpningstider, både i høysesongen og ellers. Vi håper at informasjon om turområder og severdigheter i området kan forlenge oppholdet i Sørfold, skriver rådmannen blant annet i sin saksutredning.

Blåloftet

ÅPNER 22. JUNI. Blåloftet i 2. etasje på Kobbelv Vertshus selger lokalprodusert husflid og brukskunst. Tilbudet drives av Nordre Sørfold Husflidslag, og har åpent alle dager kl. 11.00-20.00 fra 22. juni til midten av august.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015