Får bruke båt

Sisomar AS har søkt kommunen om tillatelse til å bruke båt med 60 hk motor på Straumvatnet i forbindelse med legging av inntaksrør til sin nye pumpestasjon. Det får de.

Sisomars pumpestasjon ved Straumvatnet

Dette er Sisomars nye pumpestasjon, som ligger på sørsiden av Straumvatnet.

Drikkevannskilde

Det er i forbindelse med legging av inntaksrør til pumpestasjon og vannledning til Sisomar AS at bedriften har behov for å bruke en båt med såpass stor motor. De forklarer i sin søknad at det er dimensjonen på rørene og viktigheten av å benytte en stødig og sikker båt til jobben som gjør dette nødvendig.

Det framgår også av søknaden at båten vil bli brukt til slep og transport, og den vil ikke ha hastighet over 10 knop.

Siden Straumvatnet er drikkevannskilde, er det restriksjoner omkring motorferdsel der.

Sørfold kommune har innvilget søknaden, og gitt Sisomar AS tillatelse til å bruke motorbåt til dette oppdraget slik det beskrives i søknaden.

Ras og stengt vei

Tidligere i sommer sendte Sørfold kraftlag en tilsvarende søknad til kommunen, der de søkte om å få benytte motorbåt på Straumvatnet til frakt av personell og utstyr grunnet ras og stengt vei i Straumvassbotn. I slutten av juli gikk det ras fra Durmålstinden, og veien mellom Straumvassbotn og Røyrvasseid var blokkert.

I svarbrevet fra Sørfold kommune gis det tillatelse til bruk av båt til transport av personer og utstyr i tidsrommet da veien var stengt.

Sist oppdatert den 09. september 2015