Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket

Søknadsfrist for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) er 15. september. Her finner du reviderte strategier for ordningen, samt link til søknadsskjema, regelverk og nærmere informasjon.

Kulturlandskap

Lokale strategier er revidert

Formålet med denne tilskddsordningen er å ivareta natur – og kulturverdiene i kulturlandskapet.

Ordningen er statlig, men det er kommunene som  prioriterer de tiltakene som er best egnet, innenfor forskriftens rammer.

Den enkelte kommune utarbeider lokale tiltaksstrategier, og disse danner også grunnlag for fylkesmannens fordeling av midler mellom kommunene.

De lokale strategiene er endret adminsitrativt for å tilpasses endringer i forskriften.

Strategier for SMIL-midler Sørfold 2014-2017 (pdf)

Søkere må være registrert i Enhetsregisteret.

Les mer om spesielle miljøtiltak i jordbruket på nettsidene til Landbruksdirektoratet, der du også finner søknadsskjema og regelverk, og husk søknadsfrist 15. september:

Spesielle miljøtiltak i jordbruket

 

Sist oppdatert den 16. september 2017