Tilskudd til tiltak for barn og unge

Sørfold ungdomsråd har en tilskuddspost på 20.000 kroner til trivselsfremmende tiltak for barn og unge. Søknadsfristen er 4. oktober, og søkere kan være foreninger, elevråd og andre.

Fra kulturskolefestivalen 2013

Rockeverksted for ungdom, for eksempel? Mulighetene er mange. Dette er fra årets kulturskolefestival

Gode idéer etterlyses

Midlene skal gå til aktivitetsfremmende tiltak for barn og unge. Potten kan gis i sin helhet til én søker, eller fordeles på flere. Dette er det ungdomsrådet som bestemmer.

–  Vi oppfordrer alle som har gode idéer om å søke, sier Steinar Strand ved kulturkontoret, som er sekretær for ungdomsrådet.

Også voksne foreninger kan søke

–  Hensikten med tilskuddsordningen er å styrke tilbudet til barn og unge, men de som søker og står for gjennomføringen av tiltaket trenger ikke å være ungdom selv.

Ikke til klasseturer

Det kan ikke søkes på tilskudd til klasseturer, medlemsturer i lag/ forening eller til undervisningsutstyr.

Dersom en ungdomsklubb skal søke må søknaden sendes fra styret i klubben.

Kort søknad

Skriv en kort søknad som inneholder søknadssum, hva dere skal gjøre og en begrunnelse for tiltaket.

Søknaden  sendes til Sørfold Ungdomsråd, kulturkontoret
v/ Steinar Strand, 8226 Straumen, eller post@sorfold.kommune.no Frist: 4.oktober 2013.

Har dere spørsmål ?

Kontakt Steinar Strand, tlf. 756 85 334 ev. 476 34955.

Sørfold ungdomsråd (SUR) består av 8 ungdommer fra ungdomsskolene og videregående skole.

Rådet arbeider med ungdomssaker, og kulturkontoret er sekretariat.
 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015