Tilskudd til ungdomstiltak

Sørfold Ungdomsråd har 20.000 kroner som kan deles ut til aktivitetsfremmende tiltak for barn og unge, med søknadsfrist 13. november. Ungdomsstyrte tiltak prioriteres.

Innvielse av ballbingen i Røsvik

Elevrådet ved Røsvik skole fikk 10.000 av ungdomsrådets midler til nytt nett til ballbingen sin i fjor. Her fra innvielsen av bingen.

Skal gå til spesielle tiltak, ikke til drift

Både elevråd, ungdomsklubber og lag/ foreninger søke.

Midlene skal gå til spesielle tiltak og ikke til ordinær drift. 

Merk :Tiltak som er styrt av ungdom eller har stor grad av ungdomsmedvirkning vil bli prioritert. 

I søknaden må en oppgi totalkostnad for tiltaket, om søker har egne midler, om søker vil få tilskudd andre steder, og om ungdom /andre stiller opp med dugnadsinnsats. 

Søknad må underskrives av minimum to ungdommer

Hvis tilskuddet skal gå til et ungdomsarrangement, lages et enkelt oppsett på  utgifter  og innteker, som viser antatt overskudd eller underskudd.

Søknad sendes på epost til post@sorfold.kommune.no   senest torsdag 13. november. 

Merk : Søknad skal være underskrevet / signert av minimum to ungdommer.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015